Kontakt

Kultúrne zariadenia Petržalky

Vedenie a vedúci úsekov

Zobraziť kontakty

Riaditeľka Kultúrnych zariadení Petržalky:      
Mgr. art. Monika Korenčiová    
tel: 02 68 299 201; 0902 22 82 28
email: monika.korenciova@kzp.sk

Sekretariát riaditeľky:       
PhDr. Róbert Ripka   
Tel.: 02 68 299 200    
email: robert.ripka@kzp.sk 

Programový riaditeľ:
Mgr. art. Juraj Benčík    
tel: 02 68 299 203; 0905 77 95 30   
email: juraj.bencik@kzp.sk

Manažér Propagácie a PR:  
MgA. Matej Oravec  
tel: 0903 104 033    
email: matej.oravec@kzp.sk

Referent MTZ + správy majetku:           
Eva Boriová    
tel: 02 68 299 204; 0903 58 91 77    
email: eva.boriova@kzp.sk

Vedúca prevádzky DK Zrkadlový háj: 
Mgr. art. Jana Mihálová  

tel: 0903 73 52 25          
email: jana.mihalova@kzp.sk

Vedúci prevádzky DK Lúky: 
Kamil Pončák DiS Art  

tel:  02 63 835 400 
email: kamil.poncak@kzp.sk

Vedúca prevádzky CC Centra:
Mgr. Zuzana Guľová
tel: 02 63 824 390; 0917 71 10 90  
email: zuzana.gulova@kzp.sk

Dom kultúry Zrkadlový háj

Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Zobraziť kontakty

Prevádzka: 02 68 29 92 19 / Adresa: Rovniankova 3, 851 02  Bratislava / email: dkzh@kzp.sk

DOM KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ

Mgr. art. Jana Mihálová   
Vedúca prevádzky Zrkadlový háj
tel: 0905 611 166   
email: jana.mihalova@kzp.sk

PhDr. Róbert Ripka
Programový manažér 
tel.: 02 68 299 214; 0904 88 44 79   
email: robert.ripka@kzp.sk

Marta Droppová    
Kultúrno-osvetový pracovník
tel.: 02 68 299 220; 0917 71 10 86   
email: marta.droppova@kzp.sk

ÚSEK PROGRAMU A PREVÁDZKY

Mgr. art. Juraj Benčík   
Programový riaditeľ
tel.: 02 68 299 220; 0905 77 95 30
email: juraj.bencik@kzp.sk

Ladislav Jančiar     
Kultúrno-osvetový  pracovník pre komunity
tel.: 02 68 299 222   
email: ladislav.janciar@kzp.sk

Jozef Charfaoui    
Kultúrno-osvetový  pracovník pre komunity
tel: 02 68 299 222  
email: 
jozef.charfaoui@kzp.sk

Dom kultúry Lúky

Vigľašská 1, 851 07 Bratislava

Zobraziť kontakty

Prevádzka: 02 63 83 54 04 / Adresa: Vígľašská 1, 851 07  Bratislava / email: dkl@kzp.sk

Kamil Pončák, DiS art.
Vedúci prevádzky DK Lúky
telefón: +421 2 63 835 400
email: kamil.poncak@kzp.sk

Adela Oravcová    
pokladníčka, prevádzkarka, zástupkyňa vedúceho
mobil: +421 917 711 084
telefón: +421 2 63 835 404
email: adela.oravcova@kzp.sk

Mgr. art. Slávka Semancová   
kultúrno-osvetová pracovníčka
telefón: 
02/63 835 400, mobil: +421 907 614 266
e-mail: slavka.semancova@kzp.sk

Klaudia Tomašovičová
prevádzkarka
telefón.: +421 2 63 835 404

CC Centrum

Jiráskova 3, 851 01 Bratislava

Zobraziť kontakty

Prevádzka: 02 63 82 43 90  / Adresa: Jiráskova 3, 851 02 Bratislava / email: ccc@kzp.sk ; cc.centrum@gmail.com

Mgr. Zuzana Guľová
Vedúca prevádzky CC Centrum
tel: 0917 71 10 90   
email: zuzana.gulova@kzp.sk

Katarína Godorová  
Zástupca vedúceho prevádzky CC Centra, Kultúrno-osvetový pracovník
tel: 0903 264 141
email: katarina.godorova@kzp.sk

Angelika Paulíková    
Prevádzkar
tel: 02 63 824 390  
email: angelika.paulikova@kzp.sk

Artkino za zrkadlom

Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Zobraziť kontakty

Adresa: Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Martin Kočiško
Dramaturg   
mobil: 0902 64 70 79    
emial: artkinozazrkadlom@gmail.com

Pokladňa DK Zrkadlový háj (Rovnianková 3)
Otváracie hodiny:

Rezervácie a informácie o podujatiach: 02 68 299 225, email: vstupenkydkzh@kzp.sk

Pokladňa DK Lúky (Vígľašská 1)
Otváracie hodiny:

Rezervácie a informácie o podujatiach: 02 63 835 404, email: vstupenkydkl@kzp.sk


FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

IČO: 00179949
DIČ: 2020910837

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo výdavkového účtu: SK67 5600 0000 0018 0067 7006
Číslo príjmového účtu: SK54 5600 0000 0018 0067 2002


OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tel. kontakt: +421 48 414 6 759 

e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk