KRÚŽKY A KURZY v DK Lúky

Zápis do záujmových krúžkov a kurzov / aktivity

Zápis do záujmových krúžkov a kurzov v DK LÚKY / KOMUNITNÁ   KLUBOVŇA / TELOCVIČŇA / informácie

V súvislosti s pretrvávajúcou situáciou s COVID 19 doporučujeme realizovať elektronické prihlásenie a platbu bezkontaktne až po výzve KZP / DK LÚKY

KRÚŽKOVÁ / KURZOVÁ ČINNOSŤ ZAČÍNA 1.októbra 2021 (piatok)

Oznam zákonným zástupcom/rodičom, sprevádzajúcim osobám, deťom a mládeži

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov DK LÚKY. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Zvýšené hygienicko-epidemiologické podmienky pri zápise na záujmovú činnosť 2021/2022

Uprednostnite online prihlasovanie.

* UPOZORNENIE: *Upozorňujeme rodičov/zákonných zástupcov/ dospelých účastníkov, aby poplatky zatiaľ neposielali a počkali na výzvu KZP / DKL LÚKY

 Krúžková / kurzová činnosť začne:

  1. polrok - 1. októbra 2021 - 17. decembra 2021.

22.12.2020 sa uskutoční v Komunitnej klubovni a záhrade vianočná dielňa od 9.00-13.00 hod.

  1. polrok - od 10. januára 2022 do 10. júna 2022.

 V prípade výskytu mimoriadnej situácie vás budeme informovať o formách výchovno-vzdelávacieho procesu podľa pokynov zodpovedných orgánov SR.

INFORMÁCIE: kurzy@kzp.sk, 0907 614 266

POZNÁMKY:

PLATBY ZA KRÚŽKY: Po prihlásení elektronickou prihláškou sa za krúžok platí bankovým prevodom na číslo účtu : 

SK54 5600 0000 0018 0067 2002

Variabilný symbol a cena krúžku sú uvedené v rozpise nižššie.

Bližšie informácie o kurzoch a krúžkoch získate na e-mailovej adrese/telefónnom čísle:

EMAIL: kurzy@kzp.sk 

TEL: +421 907 614 266

 KURZY A KRÚŽKY SA USKUTOČNIA V TÝCHTO KULTÚRNYCH ZARIADENIACH PETRŽALKY

 CC CENTRUM, JIRÁSKOVA 3, BRATISLAVA

TEL: 02/ 63 824 390

EMAIL: ccc@kzp.sk

 DOM KULTÚRY LÚKY, VIGĽAŠSKÁ 1, 851 07 BRATISLAVA

TEL: 02/ 63 835 404

EMAIL: kurzy@kzp.sk 

 DOM KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ, ROVNIANKOVÁ 3, 851 02 BRATISLAVA

TEL: 02/ 68 29 92 17

EMAIL:dkzh@kzp.sk

 

 Záujmové krúžky a kurzy v DK LÚKY

KOMUNITNÁ KLUBOVŇA / TELOCVIČŇA / informácie

 

VÝTVARNÝ KRÚŽOK PRE VŠETKY DETI RÔZNEHO VEKU

16:30 - 18:00

 Otvoríme teraz znovu, našu dielňu rozprávkovú, kde tu hravo a bez strachu, vytvoríme veľkú krásu.

Kresliť, strihať, lepiť, maľovať a modelovať naučíme každého, veľkého i malého. Príďte k nám a uvidíte, čo všetko si vytvoríte.

Tešíme sa na každého:-)

Krúžok pre všetky deti rôzneho veku sa začína 5.10.2021 v Dome Kultúry Lúky.

 

GRAFOMOTORICKÉ CVIČENIA PRE DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU

15:00 - 16:30

Výtvarný krúžok pre predškolákov

Otvárame dielničky pre predškolácke detičky, pre ich malé ručičky.

Kresliť, strihať, lepiť, maľovať a modelovať naučíme každého, veľkého i malého. Príďte k nám a uvidíte, čo všetko si vytvoríte.

Tešíme sa na každého:-)

Krúžok sa začína 5.10.2021 v Dome Kultúry Lúky,

 LEKTOR: Darina Duffeková   

Ďalšie informácie, prihlášky - kurzy@kzp.sk, 0907 614 266

TERMÍN: každý utorok a v stredu / 1 lekcia v sume 4 €  

Október / Utorok: 5.,12.,19.,26 / Streda: 6.,13.,20.,27

November / Utorok: 2.,9.,16.,23.,30 / Streda: 3.,10.,24

December/ Utorok: 7.,14.,21 / Streda: 1.,8.,15.,22

VS 216100

ROBOTIKA, ELEKTRONIKA, PRÁCA S POČÍTAČOM A INTERNETOVÁ BEZPEČNOSŤ

 

VEKOVÁ KATEGÓRIA: DETI A DORAST / 16:00 – 18:00

Okruh: Robotika

Témy:

-         Základy programovania robotov pomocou grafického rozhrania (TinkerCAD)

-         Nahrávanie kódu do robota

-         Testovanie funkčnosti kódu na robotovi

-         Odstraňovanie chýb a tvorba vlastného kódu pre robota na základe požiadaviek individua

Veková kategória: deti a dorast

Okruh: Elektronika

Témy:

-         Teória: najzákladnejšie súčiastky v elektrotechnike

-         Tvorba jednoduchého elektrického obvodu v grafickom prostredí (TinkerCAD)

-         Odsimulovanie zapojenia obvodu v grafickom prostredí (TinkerCAD) a následné odstraňovanie chýb

-         Skutočná realizácia obvodu so súčiastkami buď pomocou nepájavého poľa alebo pomocou zaspájkovania na univerzálnej doske. Výber realizácie je na každom individuu, vyberá si na základe náročnosti (nepájavé pole = jednoduchšie ale výsledok si nevie zobrať domov, spájkovanie = náročnejšie ale výsledný produkt zostáva staviteľovi)

-         V prípade spájkovania prebehne ešte bezpečnostné poučenie „Ako zaobchádzať so spájkovačkou“

  

VEKOVÁ KATEGÓRIA: SENIORI / 18:00 -20:00

Okruh: Práca s počítačom a internetová bezpečnosť

Témy

-         Základné úkony s počítačom ako je zapnutie, prihlásenie sa, reštartovanie, vypnutie.

-         Základné úkony s internetovým prehliadačom

-         Základy internetovej bezpečnosti, ako sa vyhnúť a vysporiadať s pochybnými internetovými ponukami

-         Zoznámenie sa so základnými editovacími programmi ako je Microsoft Word, Excel a ich použitie

-         Vytvorenie účtov ako je emailová schránka, Skype a pohybovanie sa v týchto prostrediach

-         V prípade záujmu: základné úkony s mobilným telefónom (prepojenie emailovej schránky s mobilným telefónom, ukladanie a archivácia SMS/MMS správ a pod.), taktiež po dohode je možnosť venovať sa aj okruhom smerovaných na deti a dorast

 

LEKTOR: Ján Krištofík

ŠTVRTKY: v DK LÚKY / miestnosť číslo 20 -21 / bezbariérový vstup

Október / 7, 14, 21, 28

November / 4, 11, 18, 25

December / 2, 9, 16

11 lekcií – deti a dorast – 1 lekcia  5 € / seniori  - 1 lekcia 3 €

 

BEZBARIEROVÝ VSTUP

VS216101

 

CirkusKus / TELOCVIČŇA

CirKusKus je škola nového cirkusu a združenie cirkusových artistov. Na našich pravidelných kurzoch a táboroch môžu deti aj dospelí objavovať, rozvíjať a zdokonaľovať cirkusové disciplíny.

CirKusKus je prvou školou nového cirkusu na Slovensku. Poslaním tohto združenia cirkusových artistov je šíriť povedomie o novom cirkuse, čo realizujú prostredníctvom workshopov, predstavení i pravidelných kurzov už osem rokov. Na našich pravidelných kurzoch a táboroch môžu deti aj dospelí objavovať čaro jednotlivých cirkusových disciplín, rozvíjať a zdokonaľovať svoje zručnosti a zábavnou formou posilniť celé telo.

STREDA:

10:00 - 12:00 vzdušná akrobacia - mix level (15+ rokov)

Tento kurz je určený všetkým mamičkám na materskej, freelancerom, študentom a komukoľvek, kto by sa rád naučil niečo nové ale nevyhovujú mu večerné lekcie. Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce skúsenosti so vzdušnou akrobaciou.

Hodiny vzdušnej akrobacie sú určené úplným začiatočníkom, ako aj tým, ktorí sa už so vzdušnou akrobaciou stretli, ktorí majú záujem naučiť sa prvky rôznych vzdušných disciplín (akrobacia na šáloch, kruhu, trapéze a hodvábnej slučke).

Lekcia pozostáva z dvoch častí, prvou je rozcvička a kondičné cvičenie, zamerané na zahriatie, spevnenie a flexibilitu svalstva (táto rozcvička je veľmi komplexná a zahŕňa posilnenie celého tela ale najmä partií využívaných pri vzdušnej akrobacii).

Druhá fáza je tréning na náradí, kde si žiak systematicky osvojí zručnosti na každom z náradí, pomocou prípravných cvičení, cvičení figúr a dynamických prvkov a neskôr ich prepájaním a budovaním pohybových celkov (choreografií).

16:30 - 18:00 detský multicirkus (8-15 rokov)

Na tréningoch sa zameriavame na rôzne cirkusové disciplíny (akrobatické, žonglérske, balančné ale aj divadelno-tanečné). Tréning sa skladá z rozcvičky  (zahriatie, spevnenie a zvýšenie flexibility tela) a gymnasticko-akrobatickej prípravy, po ktorej nasleduje tréning cirkusových disciplín a neskôr príprava predstavenia. Na tréningu rozvíjame okrem tela aj šikovnosť, tvorivosť, kolektívneho ducha ale aj motiváciu učiť sa a napredovať.

 

Kurz s je určený deťom od 8 do 15 rokov, (po dohode aj mladším, ktorí už naše kurzy alebo tábory navštevovali a majú zvládnuté základy cirkusových disciplín, alebo majú pohybové základy z príbuzných odvetví ako napr. gymnastika alebo tanec).

18:00 - 19:30 vzdušná akrobacia - začiatočníci (15+ rokov)

Hodiny vzdušnej akrobacie sú určené úplným začiatočníkom, ktorí majú záujem naučiť sa prvky rôznych vzdušných disciplín (akrobacia na šáloch, kruhu, trapéze a hodvábnej slučke).

Lekcia pozostáva z dvoch častí, prvou je rozcvička a kondičné cvičenie, zamerané na zahriatie, spevnenie a flexibilitu svalstva (táto rozcvička je veľmi komplexná a zahŕňa posilnenie celého tela ale najmä partií využívaných pri vzdušnej akrobacii).

Druhá fáza je tréning na náradí, kde si žiak systematicky osvojí zručnosti na každom z náradí, pomocou prípravných cvičení, cvičení figúr a dynamických prvkov a neskôr ich prepájaním a budovaním pohybových celkov (choreografií).

18:00 - 20:00 acrobalans (15+ rokov) 

Na tomto kurze sa budeme venovať akrobacií v páre a v skupine, ale aj pozemnej akrobacii (stojky, kotúle, premety…). Budeme pracovať s ťažiskom a vyvažovaním v páre, stavať ľudské pyramídy, ale aj využívať rôzne iné akrobaticko-pohybové princípy (kontaktná improvizácia, tanečná akrobacia…). Na hodinách budeme pracovať nie len na správnej technike, ale aj na tvorivom prístupe k akrobacií. Na kurz netreba mať partnera.

Lekcia pozostáva z dvoch častí, prvou je zahrievacia rozcvička kde sa venujeme zahriatiu, spevneniu, zvýšeniu flexibility tela a nadobudnutiu dobrej fyzickej kondície. Druhá časť hodiny je zameraná na tréning trikov a kombinácii (coreografii) pozemnej akrobacie pre jednotlivcov a skupiny.

Október 6, 13,20,27 / November 3,10,24 / December 1,8,15

SUMA / 12 lekcií – 80 €

 

PIATOK:

17.30 - 19:30 performance group (15+ rokov)

Október / 1.,8.,15.,22.,29  November / 5.,12.,19.,26  

December /3.,10.,17

SUMA / 12 lekcií – 96 €

Kurz je určený tým, ktorí majú záujem naučiť sa vystupovať, alebo zveľadiť svoje vystupovanie. Na kurz sú potrebné predchádzajúce (aspoň základné) schopnosti nejakej cirkusovej disciplíny (akrobacia, žonglovanie, balans, vzdušná akrobacia, klauniáda...), gymnastiky, tanca, parkouru, bojového umenia s akrobatickými prvkami a iné.

Hlavná lektorka a garant kurzov: Mgr.art. Helena Škovierová

Profesionálna lektorka a akrobatka,absolventkou bábkoherectva VŠMU. Vyučovaniu vzdušnej akrobacie v Cirkus-kuse sa venuje od roku 2013. Má predošlé skúsenosti s prácou s deťmi a vzdušnou akrobaciou zo zahraničia (Estónsko, Holandsko, Nemecko). Absolvovala viacero školení pre lektorov vzdušnej akrobacie (Aerial master classes – Belgicko, Aerial convention – Veľká Británia, Aerials in social circus work – Maďarsko,…), pozemnej akrobacie (Acroconvention 2019, 2020, 2021) a workshopov pod vedením významných zahraničných akrobatov. Vzdušnej a párovej akrobacii sa venuje aj ako performerka a zameriava sa najmä na prepájanie cirkusu a divadla či už ako herečka, alebo choreografka (SND, DAB Nitra, ND Brno, Malá scéna STU,…).

 

VS216102

ŠTÚDIO (DIVADLA) ZA ZRKADLOM

 

Divadlo Za zrkadlom je projekt pravidelných autorských divadelných inscenácií, ktoré  v  spolupráci  s  KZP  pripravujú  profesionálni  divadelníci  na  doskách  javiska veľkej sály DK Zrkadlový háj. V tejto dramaturgii vznikla prvá inscenácia pôvodného rodinného muzikálu Alica v krajine zázrakov, ktorá mala premiéru 

 Pri  Divadle  za  zrkadlom  vzniká  preto  priestor  pre  všetkých  záujemcov  o  divadelné umenie. Štúdio, do ktorého sa môžu prihlásiť deti od 5 rokov, bude otvorené všetkým Petržalčanom, ktorí majú záujem pravidelne sa divadlom zaoberať vo svojom voľnom čase formou pravidelných kurzov až do veku 18 rokov.

V Štúdiu budú vyučovať profesionálni dramatickí umelci a umelkyne s pedagogickým vzdelaním a skúsenosťami: Michaela Čobejová, Zuzana Haasová, Marcel Nemec, Matej Struhár

 PULCI 5 - 7 rokov (prípravka) / Lektorka Zuzka Haasová

ŽABY 8 - 10 rokov / Lektor Marcel Nemec

UČNI 10 - 12 rokov / Lektor Marcel Nemec

TOVARIŠI 13 - 15 rokov

Lektori Michaela Čobejová, Matej Struhár

MAJSTRI 16 - 18 rokov

Lektori:  Michaela Čobejová, Matej Struhár

ROZVRH HODÍN:  

Pondelok 14.00 – 15.30 Žaby  15.30 – 17.00 Učni
Utorok 14.00 – 15.30 Tovariši  15.30 – 17.00 Majstri
Streda 14.00 – 14.45 Pulci  14.45 – 15.30 Pulci  15.30 – 16.15 Pulci  16.15 – 17.00 Pulci
Štvrtok 14.00 – 15.30 Žaby  15.30 – 17.00 Učni  
Piatok 14.00 – 15.30 Tovariši  15.30 – 17.00 Majstri

SUMA / 5 € lekcia

VS216103

 INFORMÁCIE: kurzy@kzp.sk

Pre záväzné prihlásenie do kurzu je potrebná  písomná prihláška, ktorú treba vyplniť,  podpísať  a následne priniesť na recepciu DK Lúky do 1.10.2021, alebo poslať online.

Prihláška viď nižššie.

Ďalšie aktivity v DK Lúky / je potrebná rezervácia / zakúpenie vstupenky

 

KOČIKÁREŇ / vstupenka

každú stredu v KLUBOVNI DK Lúky od 10:00 – 11:30 hod.

Termín: 6.10, 13.10, 20.10, 27.10, 3.11, 10.11,24.11, 1.12, 8.12, 15.12, 22. 12.202

Tvorivé dielničky napomáhajú rozvoju hrubej a jemnej motoriky detí. Práca s materiálom je pre drobcov zaujímavá najmä ako hra. Detičky prostredníctvom tvorivých činností skúmajú a objavujú okolitý svet. Aj preto podporujeme myšlienku, že proces tvorby je dôležitejší ako jej výsledok.
Deti si môžu u nás vyskúšať rôzne výtvarné činnosti: maľujeme štetcom, prstami, farbičkami, voskovkami, učíme sa strihať, trháme papier, priliepame textílie, otláčame rôzne predmety a prírodniny, odlievame, modelujeme. 

LEKTOR: Mgr. Marta Spodniaková

Suma: 4 € / lekcia / rodič + dieťa

 

STOLNÝ TENIS / vstupenka

každý pondelok v telocvični DK Lúky čase od 15:00-17:00 hod.

Každý, kto má rad stolný tenis sa môže prihlásiť a zahrať si tento krásny šport, ktorý sa dá hrať od malička až do 99 rokov

Stolný tenis je druh športu, pri ktorom je snahou hráča zahrať loptičku  ponad, prípadne popri  sieťke na špeciálnom stole tak, aby jej vrátenie spôsobovalo ťažkosti súperovi, prípadne aby ju nemohol vrátiť.

Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete, učí mať rýchly odhad hernej situácie a jej okamžité riešenie najvhodnejším herným spôsobom. Stolný tenis je individuálny šport hraný v halách špeciálne na to určených, ale aj v klasických krytých halách, kde sa dajú rozmiestniť stoly na hru.

 Cena za hodinu na osobu 2 € – deti a dospelí, 0,50 € – senior

 

ZDRAVOTNÉ CVIČENIE / vstupenka 

každý pondelok v čase od 17:30-18:30 hod.

Cena za hodinu na osobu 4 €- deti a dospelí, 3 € – seniori

Dátum: 4.10, 11.10, 18.10, 25.10, 1.11, 8.11, 15.11, 22.11, 29.11, 6.12, 13.12, 20.12.2021

Predbežný lektor: p. Marinová

 

KRUHOVÝ TRÉNING / vstupenka

každý pondelok v telocvični DK Lúky čase od 19:00-20:00 hod.

Kruhový tréning je výborným spôsobom, ako behom jednej jednotky pracovať na svalovej sile a flexibilite, celkovej kondície a vytrvalosti. Jeden tréning je zložený z niekoľkých „kruhov“, pričom každý obsahuje 6 až 10 cvikov, ktoré sa v rámci neho vykonávajú jeden po druhom (buď predpísaný počet opakovaní alebo určitý časový úsek) s čo najmenšími prestávkami (maximálne 30 sekúnd). Po dokončení jedného kruhu nasleduje dlhšia prestávka, ideálne dvoj- až trojminútová. Po nej sa kruh zopakuje toľkokrát, koľko sa naplánovalo.

Cena za hodinu na osobu 5 € - deti a dospelí

Predbežný lektor: Dominik

Dátum: 4.10, 11.10, 18.10, 25.10, 1.11, 8.11, 15.11, 22.11, 29.11, 6.12, 13.12, 20.12.2021

 

VOLEJBAL / rezervácia na dkl@kzp.sk

Bude sa konať každý utorok v čase od 16:30- 18: 30 hod.

Volejbal je olypijský šport, v ktorom dve športové družstvá oddelené vysokou sieťou pomocou svojich  rúk a ramien (zriedka) aj iných častí trupu udierajú do lopty a snažia sa ju premiestniť na opačnú stranu siete.

Cena za telocvičňu 30 €/hod.

Dátum: 5.10, 12.10, 19.10, 26.10, 2.11, 9.11, 16.11, 23.11, 30.11, 7.12, 14.12, 21.12.2021

 

FUTBAL / rezervácia na dkl@kzp.sk

Bude sa konať každý utorok a štvrtok v čase od 19:00-20:00 hod.

 je  kolektívn loptová hra, ktorá je považovaná za najpopulárnejší šport na svete.

Podľa prieskumu medzinárodnej futbalovej federácie FIFA hrá futbal pravidelne najmenej 300 miliónov ľudí vo viac ako 220 krajinách sveta. Dôvodom jeho popularity sú jednoduché pravidlá a minimálna náročnosť na vybavenie.

Cena za telocvičňu 30 € /hod.

Dátum: 5.10, 12.10, 19.10, 26.10, 2.11, 9.11, 16.11, 23.11, 30.11, 7.12, 14.12, 21.12.2021

Dátum: 7.10, 14.10, 21.10, 28.10, 4.11, 11.11, 18.11,25.11, 2.9, 9.9, 16.9.2021

BASKETBAL / rezervácia na dkl@kzp.sk

Bude sa konať každý štvrtok v čase od 16:00 – 18:30 hod.

Basketbal je kolektívny loptový šport, v ktorom sa dva tímy s piatimi hráčmi na ihrisku snažia získať čo najviac bodov vhadzovaním lopty do obruče basketbalového koša. Slovo basketbal sa skladá z dvoch anglických slovíčok: basket (kôš) a ball (lopta)

Cena za telocvičňu 30 €/hod.

Dátum: 7.10, 14.10, 21.10, 28.10, 4.11, 11.11, 18.11,25.11, 2.9, 9.9, 16.9.2021

 

STOLNÝ TENIS SENIORI / vstupenky

Bude sa konať každý piatok od 8:00 – 12:00 hod.

Cena pre seniora je 0,5 €

Dátum: 8.10, 15.10, 22.10, 29.10, 5.11, 12.11, 19.11, 26.11, 2.12, 9.12, 17.12.2021

 

Dom kultúry Lúky

  04.10.2021 | 08:00 - 17:00

  Iné

KRÚŽKY A KURZY v DK Lúky

Podobné podujatia