AKTUÁLNE PLATNÉ COVID OPATRENIA

POZOR! * * * * AKTUÁLNE PLATNÉ COVID OPATRENIA * * * * POZOR!

Povinnosti organizátora

 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí; organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť;
 • zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk;
 • vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou a s divákmi;
 • organizátor je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného množstva čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v ktorých prebieha hromadné podujatie a to priamym vetraním a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime núteného vetrania;
 • priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových plôch a priestorov;
 • zverejniť informáciu o maximálnom možnom počte návštevníkov; 

Povinnosti návštevníka

  • Vyhláška ÚVZ SR č. 208/2021, § 6, odsek 1, písm. b)
    
   1)      Potreba nosiť prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia.
   2)      V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácií.
   3)      Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia.
   4)      Zákaz podávania rúk.
   5)      Informácia o maximálnom možnom počte návštevníkov.
   6)      Rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb.
    
   Testy pre kultúrne podujatie už aktuálne nie sú vyžadované.

  Najbližšie podujatia