KOMIKSOVÝ SVET

Kultúrne zariadenia Petržalky vyhlasujú neanonymnú súťaž

Komiksový svet

Propozície súťaže:
Využi svoju fantáziu, ktorá ti pomôže pri tvorbe tvojho vlastného komiksu. Objav v sebe umelca, popozeraj sa okolo seba a nájdi ten najlepší námet pre vytvorenie komiksového sveta, v ktorom môžeš:

- navštíviť budúcnosť
- vrátiť sa do minulosti
- použiť udalosti zo skutočného sveta
- uletieť na krídlach fantázie do svojho vlastného, vymysleného sveta
- spracovať príbeh z knihy, piesne, alebo filmu. 

Harmonogram súťaže:

Vyhlásenie súťaže: 18. 9. 2021

Uzávierka súťaže: 31. 10. 2021

Slávnostné vyhodnotenie: 17.12.2021 

Ako má tvoj komiks vyzerať:

  1. Nakreslený a napísaný rukou, alebo v počítači grafickým programom
  2. Rozloženie komiksu maximálne v 20 dieloch (obrázkoch s textom) na dvoch stranách formátu A4

Súťaž sa uskutoční v štyroch kategóriách:

  1. kategória – deti a mládež od 12 do 15 rokov
  2. kategória – mládež od 15 do 19 rokov
  3. kategória – mládež od 19 do 26 rokov
  4. kategória – dospelí

Účastník súťaže- môže zaslať maximálne jeden komiks v troch fotokópiách, alebo komiks vytvorený v počítači - do 31. 10. 2021 na adresu:

Dom kultúry Lúky, Vígľašská 1, 851 07 Bratislava

mail: dkl@kzp.sk

Najbližšie podujatia