KRÚŽKY A KURZY V CC CENTRE

ZÁPIS DO ZÁUJMOVÝCH KURZOV A KRÚŽKOV V CC CENTRE III. štvrťrok školského roku 2022 /2023

Suhlas GDPR - KURZY

Žiadosť o prijatie (prihláška) deti a mládež 2
Žiadosť o prijatie (prihláška) dospelý

Krúžková / kurzová činnosť pokračuje:

od 12. 4. do 30. 6. 2023

V prípade výskytu mimoriadnej situácie vás budeme informovať o formách výchovno-vzdelávacieho procesu podľa pokynov zodpovedných orgánov

POZNÁMKY

PLATBY ZA KRÚŽKY APRÍL – JÚN 2023
prosím vždy sa informujte o kapacitách v kurze telefonicky alebo mailom, predtým ako kurz uhradíte.

Podujatia Cvičenie pre petržalské seniorkyLadnosť a ľahkosť na tanečnom parkete pokračujú od 3.4.2023, platba prebieha v hotovosti, jednorazovo, pri vstupe na aktivitu.

č. účtu: SK54 5600 0000 0018 0067 2002
Pri platbe je potrebné uviesť názov kurzu + variabilný symbol kurzu.

Bližšie informácie o kurzoch a krúžkoch CC Centra získate na e-mailovej adrese/telefónnom čísle: 
mail: zuzana.gulova@kzp.sk
telefón: 0917 711 090

VÝTVARNÝ KURZ PRE DETI OD 7 DO 14 ROKOV

Utorok: 16:00 – 17:30
Výuka základných výtvarných techník – maľba, pastel, kresba. Hravé a fantazijné tvorenie. Kombinované techniky tvorby. Základy z dejín a teórie výtvarného umenia.  

Lektor: akad. mal. Dušan Sekela
Miesto: Výtvarný ateliér
Trvanie kurzu: 18.  4. – 27. 6. 2023
Platba: 44 € /11 lekcií/
Údaje k platbe: SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS: 2027091 /do poznámky: výtvarný-deti/

 

VÝTVARNÝ KURZ PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH

Utorok: 17:45 – 19:15
Výuka základných výtvarných techník – akvarel, kresba uhľom a tušom, maľba – akryl, tempera.  Kombinované techniky tvorby. Tematická tvorba – Portrét, Zátišie, Krajinomaľba, Lyrická abstrakcia. Základy z dejín a teórie výtvarného umenia.


Lektor: akad. mal. Dušan Sekela
Miesto: Výtvarný ateliér
Trvanie kurzu: 18.  4. – 27. 6. 2023
Platba:  55 € /11 lekcií/
Údaje k platbe: SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS: 2027092 /do poznámky: výtvarný-dospelí/

 

VÝTVARNÝ KURZ PRE SENIOROV

Utorok: 9:30 – 11:00
Výuka základných výtvarných techník – akvarel, kresba uhľom a tušom, maľba – akryl, tempera.  Kombinované techniky tvorby. Tematická tvorba – Portrét, Zátišie, Krajinomaľba, Lyrická abstrakcia. Základy z dejín a teórie výtvarného umenia.

Lektor: akad. mal. Dušan Sekela
Miesto: Výtvarný ateliér
Trvanie kurzu: 18.  4. – 27. 6. 2023
Platba: 33 € /11 lekcií/
Údaje k platbe: SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS: 2027090 /do poznámky: výtvarný-seniori/

 

HOPSASA

Piatok: 10:00 – 11:00
Pohybovo-tanečné aktivity pre deti od 18 mesiacov do 4 rokov zamerané na spoznávanie okolitého sveta formou hry. Základy rytmiky, tanečných prvkov a pohybovej koordinácie. V sprievode rodiča.

Lektor: Bc. Monika Nemcová
Miesto: Herňa
Trvanie kurzu: 14. 4. – 30. 6. 2023
Platba: mesačná platba – lekcia á 4 €  /apríl - 12 €, máj - 16 €, jún - 20 €/
Údaje k platbe: SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS : 2037041 /do poznámky : hopsasa/

KERAMICKÝ KURZ PRE DETI OD 5 DO 8 ROKOV

Štvrtok: 16:00 – 17:00
Základy práce s hlinou, tvorivé modelovanie, hravé postupy, jednoduchá úprava keramiky pred výpalom, dekorovanie keramiky engobami a glazúrami.  

Lektor: Mgr. Zuzana Guľová
Miesto: Keramický ateliér
Trvanie kurzu: 13.  4. – 22. 6. 2023
Platba: 44 € /11 lekcií/
Údaje k platbe: SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS : 2027097/do poznámky: keramika-deti/

 

KERAMICKÝ KURZ PRE DETI OD 9 DO 14 ROKOV

Streda: 16:00 – 17:00
Základy práce s hlinou, tvorivé modelovanie, úprava keramiky, dekorovanie keramiky engobami a glazúrami. Výuka základných technických postupov pri práci s hlinou a základov točenia na elektrickom hrnčiarskom kruhu.

Lektor: Mgr. Zuzana Guľová
Miesto: Keramický ateliér
Trvanie kurz: 12.  4. – 21. 6. 2023
Platba: 44 € /11 lekcií/
Údaje k platbe: SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS: 2027098/do poznámky: keramika-deti/

 

KERAMICKÝ KURZ PRE SENIOROV

Streda: 9:30 – 11:00
Základy práce s hlinou, tvorivé modelovanie, úprava keramiky, dekorovanie keramiky engobami a glazúrami. Výuka základných technických postupov pri práci s hlinou a základov točenia na elektrickom hrnčiarskom kruhu.

Lektor: Iveta Forgáčová
Miesto: Keramický ateliér
Trvanie kurzu: 12.  4. – 28. 6. 2023
Platba: 36 € /12 lekcií/
Údaje k platbe: SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS : 2027095 /do poznámky: keramika-seniori/

KERAMICKÝ KURZ PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH

Utorok: 17:30 – 19:00
Základy práce s hlinou, tvorivé modelovanie, úprava keramiky, dekorovanie keramiky engobami a glazúrami. Výuka základných technických postupov pri práci s hlinou a základov točenia na elektrickom hrnčiarskom kruhu.

Lektor: Iveta Forgáčová
Miesto: Keramický ateliér
Trvanie kurzu: 18.  4. – 27. 6. 2023
Platba: 55 € /11 lekcií/
Údaje k platbe : SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS : 2027096 /do poznámky: keramika-mladez/

PILAKOJOGA

Pondelok: 18:00 – 19:00
Streda: 18:00 – 19:00
Cvičenie zahŕňa prvky kalenetiky, pilatesu, strečingu a jogy. Cviky sú zamerané na prevenciu a precvičovanie problematických častí tela – chrbtice a kĺbov i na spevňovanie svalového. Kondičná príprava.   

Lektor: Mária Szedlárová
Miesto: Malá tanečná sála
Trvanie kurzu pondelok: 17. 4. – 26. 6. 2023
Platba: 27 €
Trvanie kurzu pondelok: 12. 4. – 28. 6. 2023
Platba: 36 €
Údaje k platbe: SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS: 2047044 /do poznámky: pilakojoga-po,  pilakojoga-st, pilakojoga-po/st / 

 

CVIČENIE PRE PETRŽALSKÉ SENIORKY

Pondelok: 9:00 – 10:00, 10:00 – 11:00
Streda: 9:00 - 10:00, 10:00  – 11:00
Rekondično-rehabilitačné cvičenia  sú určené pre aktívne seniorky v Petržalke. Zdravotné cvičenie prispieva k pohode a k dobrej nálade. Vhodne zvolené cviky redukujú bolesti chrbtice a pomáhajú v boji s nadváhou, zvýšeným krvným tlakom, osteoporózou, artrózami a depresiou

Na kurz sa neprihlasuje, stačí prísť a zapojiť sa!

Lektor: Mgr. Janka Beňušová
Miesto: Malá tanečná sála

Pondelky – cvičenia: 3. 4. – 26. 6. 2023 /necvičí sa 10.4., 1. a 8. 5. 2023/
Platba: 1 € / cvičenie

Streda - cvičenie: 5. 4. – 28. 6. 2023
Platba: 1 € / cvičenie

 

ĽAHKOSŤ A LADNOSŤ NA TANEČNOM PARKETE

Pondelok: 15:00 – 16:30 /CC Centrum/
Streda: 15:00 - 16:30 /DK Zrkadlový háj/

Kurz spoločenských tancov pre seniorov, pod vedením skúsených lektorov.

Na kurz sa neprihlasuje, stačí prísť a zapojiť sa!

Lektor: Ing. Eva Dekánková, Ing. Vendelín Sedláček
Miesto: Koncertná sieň – CC Centrum, Spoločenská sála – DK Zrkadlový háj
Pondelky – tanečné workshopy: 3. 4. – 26. 6. 2023 /netancuje sa 10. 4., 1. a 8. 5. 2023/
Platba: 2 € / stretnutie 

Najbližšie podujatia