KRÚŽKY A KURZY V CC CENTRE

Zápis do záujmových krúžkov a kurzov v CC CENTRE / informácie

V súvislosti s pretrvávajúcou situáciou s COVID 19 doporučujeme realizovať elektronické prihlásenie a platbu bezkontaktne až po výzve KZP / CC Centrum

KRÚŽKOVÁ / KURZOVÁ ČINNOSŤ ZAČÍNA 1.októbra 2021 (piatok)

Oznam zákonným zástupcom/rodičom, sprevádzajúcim osobám, deťom a mládeži

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov DK LÚKY. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Zvýšené hygienicko-epidemiologické podmienky pri zápise na záujmovú činnosť 2021/2022

Uprednostnite online prihlasovanie.

* UPOZORNENIE: *Upozorňujeme rodičov/zákonných zástupcov/ dospelých účastníkov, aby poplatky zatiaľ neposielali a počkali na výzvu KZP / CC Centrum

 Krúžková / kurzová činnosť začne:

  1. polrok - 1. októbra 2021 - 17. decembra 2021.
  1. polrok - od 10. januára 2022 do 10. júna 2022.

V prípade výskytu mimoriadnej situácie vás budeme informovať o formách výchovno-vzdelávacieho procesu podľa pokynov zodpovedných orgánov SR.

INFORMÁCIE: kurzy@kzp.sk

POZNÁMKY:

PLATBY ZA KRÚŽKY: Po prihlásení elektronickou prihláškou sa za krúžok platí bankovým prevodom na číslo účtu:
SK54 5600 0000 0018 0067 2002
Variabilný symbol a cena krúžku sú uvedené v rozpise kurzov.

Bližšie informácie o kurzoch a krúžkoch získate na e-mailovej adrese/telefónnom čísle:
CC CENTRUM, JIRÁSKOVA 3, BRATISLAVA
TEL: 02/ 63 824 390
EMAIL: zuzana.gulova@kzp.sk , katarina.godorova@kzp.sk

DOM KULTÚRY LÚKY, VIGĽAŠSKÁ 1, 851 07 BRATISLAVA
TEL: 02/ 63 835 404
EMAIL: kurzy@kzp.sk

DOM KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ, ROVNIANKOVÁ 3, 851 02 BRATISLAVA
TEL: 02/ 68 29 92 17
EMAIL: dkzh@kzp.sk

 

ČARBANIČKY- kreslenie mamičiek s deťmi

od 1,5 do 3 rokov

Tvorivé dopoludia pre najmenších v sprievode rodiča.
Skúsime spolu kresliť, maľovať, lepiť a vyrábať prvé umelecké kúsky.  
Krúžok sa začína 4.10.2021 v CC Centre

TERMÍN:
Pondelok  9:30
Streda  9:00 alebo 10:30

LEKTOR: Mgr. Katarína Godorová

Ďalšie informácie - kurzy@kzp.sk - 0903 264 141

CENA: 33,- / 11 lekcií € /mes.

VS 217200

ŠIKOVNÍČEK- učíme sa hrou

Pre deti od 3 rokov, ktoré nenavštevujú MŠ

Tvorivo-zábavné dielničky pre predškolácke detičky, kde veselou formou spoznávajú svet.

LEKTOR: Mgr. Katarína Godorová   

Ďalšie informácie, prihlášky - kurzy@kzp.sk , 0903 264 141

TERMÍN:
každý utorok  9:30 / 11 lekcií v sume 44,- €  

VS 217201

KERAMICKÝ KURZ

Pre deti od 5 do 8 rokov

LEKTOR: Zuzana Guľová

Ďalšie informácie, prihlášky - kurzy@kzp.sk , 0917 711 090

TERMÍN: každý štvrtok  16:00-17:00 h.  / 11 lekcií v sume 44,- €  

VS 217202

KERAMICKÝ KURZ

Pre deti od 9 do 14 rokov

LEKTOR: Mgr. Zuzana Guľová

Ďalšie informácie, prihlášky - kurzy@kzp.sk , 0917 711 090

TERMÍN: každá streda  16:00-17:00 h.  / 11 lekcií v sume 44,- €  

VS 217202

KERAMICKÝ KURZ

Pre mládež a dospelých

LEKTOR: Akad.soch.Oľga Benceová

Ďalšie informácie, prihlášky - kurzy@kzp.sk , 0917 711 090

TERMÍN:
každá streda  18:00-19:30 h.  / 11 lekcií v sume 55,- €  

vs 217203

 

KERAMICKÝ KURZ

Pre seniorov

LEKTOR: Akad.soch. Oľga Benceová

Ďalšie informácie, prihlášky - kurzy@kzp.sk , 0917 711 090

TERMÍN:
každý pondelok   16:00-17:00 h. 

VÝTVARNÝ KURZ

Pre deti od 7 do14 rokov

 LEKTOR: Akad.mal. Dušan Sekela

Ďalšie informácie, prihlášky - kurzy@kzp.sk , 0917 711 090

TERMÍN: každý utorok   16:00-17:00 h.  /11 lekcií 44,- € 

VS 217204

VÝTVARNÝ KURZ

Pre mládež a dospelých

LEKTOR: Akad.mal. Dušan Sekela

Ďalšie informácie, prihlášky - kurzy@kzp.sk , 02/6382 4390 , 0917 711 090

TERMÍN:
každý utorok   17:30-19:00 h.  /11 lekcií 55,- € 

VS 217205

 

VÝTVARNÝ KURZ

Pre seniorov

LEKTOR: Akad.mal. Dušan Sekela

Ďalšie informácie, prihlášky - kurzy@kzp.sk , 02/6382 4390 , 0917 711 090

TERMÍN:
každý utorok   9:30-10:30 h. 

 

CVIČENIE PRE ŽENY

LEKTOR: Mgr. Janka Beňušová

Ďalšie informácie, prihlášky - kurzy@kzp.sk , 02/6382 4390,  0917 711 090

TERMÍN:
každá streda   15:00-16:00 h. /11 lekcií 33,- €

VS 217206

 

CVIČENIE PRE SENIOROV

LEKTOR: Mgr. Janka Beňušová

Ďalšie informácie, prihlášky - kurzy@kzp.sk, 02/6382 4390 , 0917 711 090

TERMÍN:
každý pondelok   10:00-11:00 h. / 5,- € /mes.
11:00-12:00 h. / 5,- € /mes.

 

 Dokumenty na stiahnutie:

 

Najbližšie podujatia