KRÚŽKY A KURZY V CC CENTRE

Zápis do záujmových krúžkov a kurzov v CC CENTRE / informácie

V súvislosti s pretrvávajúcou situáciou s COVID 19 doporučujeme realizovať elektronické prihlásenie a platbu bezkontaktne až po výzve KZP / CC Centrum

KRÚŽKOVÁ / KURZOVÁ ČINNOSŤ ZAČÍNA 1. februára 2022

Oznam zákonným zástupcom/rodičom, sprevádzajúcim osobám, deťom a mládeži

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov CC Centra. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Zvýšené hygienicko-epidemiologické podmienky pri zápise na záujmovú činnosť 2022

Uprednostnite online prihlasovanie.

* UPOZORNENIE: *Upozorňujeme rodičov/zákonných zástupcov/ dospelých účastníkov, aby poplatky zatiaľ neposielali a počkali na výzvu KZP / CC Centrum

Krúžková / kurzová činnosť začne: 1. februára 2022 - 30. júna 2022

V prípade výskytu mimoriadnej situácie vás budeme informovať o formách výchovno-vzdelávacieho procesu podľa pokynov zodpovedných orgánov SR.

INFORMÁCIE: kurzy@kzp.sk

POZNÁMKY:

PLATBY ZA KRÚŽKY: Po prihlásení elektronickou prihláškou sa za krúžok platí bankovým prevodom na číslo účtu:
SK54 5600 0000 0018 0067 2002
Variabilný symbol a cena krúžku sú uvedené v rozpise kurzov.

Bližšie informácie o kurzoch a krúžkoch získate na e-mailovej adrese/telefónnom čísle:
CC CENTRUM, JIRÁSKOVA 3, BRATISLAVA
TEL: 02/ 63 824 390
EMAIL: zuzana.gulova@kzp.sk , katarina.godorova@kzp.sk

DOM KULTÚRY LÚKY, VIGĽAŠSKÁ 1, 851 07 BRATISLAVA
TEL: 02/ 63 835 404
EMAIL: kurzy@kzp.sk

DOM KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ, ROVNIANKOVÁ 3, 851 02 BRATISLAVA
TEL: 02/ 68 29 92 17
EMAIL: dkzh@kzp.sk

 

ČARBANIČKY - kreslenie mamičiek s deťmi

od 1,5 do 3 rokov

Tvorivé dopoludia pre najmenších v sprievode rodiča.
Skúsime spolu kresliť, maľovať, lepiť a vyrábať prvé umelecké kúsky.  


TERMÍN:
Stredy  9:30 - 10:30

CENA: 3 € / 1 lekcia / VS 2027093

LEKTOR: Mgr. Katarína Godorová

Ďalšie informácie - kurzy@kzp.sk , 0903 264 141

 

ŠIKOVNÍČEK - učíme sa hrou

Pre deti od 3 rokov, ktoré nenavštevujú MŠ bez rodičov

Tvorivo-zábavné dielničky pre predškolácke detičky, kde veselou formou spoznávajú svet.

TERMÍN (od marca):
Štvrtky  9:00 - 10:00

CENA: 4 € / 1 lekcia 

LEKTOR: Mgr. Katarína Godorová

Ďalšie informácie - kurzy@kzp.sk , 0903 264 141

 

KERAMICKÝ KURZ

Pre deti od 5 do 8 rokov

TERMÍN:
Štvrtky  16:00 - 17:00

CENA: 4 € / 1 lekcia / VS 2027097

LEKTOR: Mgr. Zuzana Guľová

Ďalšie informácie, prihlášky - kurzy@kzp.sk , 0917 711 090

 

KERAMICKÝ KURZ

Pre deti od 9 do 14 rokov

TERMÍN:
Streda  16:00 - 17:00

CENA: 4 € / 1 lekcia / VS 2027098

LEKTOR: Mgr. Zuzana Guľová

Ďalšie informácie, prihlášky - kurzy@kzp.sk , 0917 711 090

 

KERAMICKÝ KURZ

Pre seniorov

TERMÍN (od marca):
Štvrtky  10:00 - 11:30

CENA: 3 € / 1 lekcia 

LEKTOR: Mgr. Zuzana Guľová

Ďalšie informácie, prihlášky - kurzy@kzp.sk , 0917 711 090

VÝTVARNÝ KURZ

Pre deti od 7 do 14 rokov

TERMÍN:

Utorky   16:00 - 17:00 

CENA: 4 € / 1 lekcia / VS 2027091

LEKTOR: Akad.mal. Dušan Sekela

Ďalšie informácie, prihlášky - kurzy@kzp.sk , 0917 711 090

malovanie-unsplash

VÝTVARNÝ KURZ

Pre mládež a dospelých

TERMÍN:

Utorky   17:15 - 18:45 

CENA: 5 € / 1 lekcia / VS 2027092

LEKTOR: Akad.mal. Dušan Sekela

Ďalšie informácie, prihlášky - kurzy@kzp.sk , 0917 711 090

  

VÝTVARNÝ KURZ

Pre seniorov

TERMÍN:

Utorky   10:00 - 11:30 

CENA: 3 € / 1 lekcia / VS 2027090

LEKTOR: Akad.mal. Dušan Sekela

Ďalšie informácie, prihlášky - kurzy@kzp.sk , 0917 711 090

 

CVIČENIE PRE ŽENY

TERMÍN
Stredy  15:00 - 16:00

CENA: 3 € / 1 lekcia / VS 2027094

LEKTOR: Mgr. Janka Beňušová

Ďalšie informácie, prihlášky - kurzy@kzp.sk , 0917 711 090

CVIČENIE PRE PETRŽALSKÝCH SENIOROV

TERMÍN:
pondelky   10:00 - 11:00
pondelky   11:00 - 12:00

CENA: 1 € / 1 lekcia / mesačná permanentka

LEKTOR: Mgr. Janka Beňušová

Ďalšie informácie, prihlášky - kurzy@kzp.sk, 0917 711 090

 

 Dokumenty na stiahnutie:

 

Najbližšie podujatia