KL / LETNÉ AKTIVITY - HRY A HRAČKY

Letné tvorivé workshopy

LETNÉ AKTIVITY - HRY A HRAČKY
Počas letných dní vás radi uvítame na tvorivých workshopoch v klubovni s komunitnou záhradou v Dome kultúry Lúky. Tento týždeň bude venovaný hračkám. Spoločne si vyrobíme hračky z rôznych i odpadových materiálov a hračky na fyzikálnych princípoch.

Dom kultúry Lúky

  08.08.2022 | 09:00 - 12:00

  PRE DETI, WORKSHOPY

 7 € - deň, alebo 35 € - permanentka na týždeň

KL / LETNÉ AKTIVITY - HRY A HRAČKY

Podobné podujatia