DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V DKL a CCC

ZÁPIS DO ZÁUJMOVÝCH KURZOV A KRÚŽKOV

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V DKL 6.9.2023 15:00 - 18:00

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V CC CENTRE 6.9.2023 15:00 - 18:00

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V DKL 7.9.2023 15:00 - 18:00

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V CC CENTRE 7.9.2023 15:00 - 18:00

Najbližšie podujatia