KLUB SME PETRŽALKA

Zľava na vstupenky

M á š   t r v a l ý   p o b y t 
v   P e t r ž a l k e ?


CHCEŠ ZĽAVU?


Nechceš sa registrovať?
Môžeš využívať zľavu 1 €.
Stačí pri nákupe cez ticketportal
zakliknúť políčko: "pridať zľavu".


CHCEŠ VÄČŠIU ZĽAVU?

Registruj sa a staň sa členom Klubu sme Petržalka!
Získaš zľavu 2 € na každú vstupenku!
Budeš prvý vedieť, čo pripravujeme!

REGISTRUJ SA!

SME PETRŽALKA

 

Heslo, ktoré získaš po registrácii môžeš využívať na nákup vstupeniek cez sieť ticketportal.sk.

Vložíš do košíka požadovaný počet vstupeniek, pokračuješ do košíka a cez nastavenie: MIMORIADNE ZĽAVY.

Do políčka "záznam" vpíšeš heslo, ktoré ti bolo zaslané pri registrácii. Následne zadáš "Overiť" a vstupenky máš o 2 € lacnejšie.

Zľava platí pre návštevníkov s trvalým pobytom v Petržalke.

Pri vstupe na podujatie si povinný sa preukázať OP.
V opačnom prípade vstup nebude možný!

Ak máš akúkoľvek otázku kontaktuj nás na novinky@kzp.sk

KONEČNE SME PETRŽALKA V KULTÚRE!

Po dlhých rokoch bez rozlišovania bude

 od 1. apríla 2022 kultúra v Petržalke

patriť predovšetkým Petržalčanom.

 

Vy, občania mestskej časti už ste časť nákladov na kultúru v Petržalke zaplatili svojimi daňami. Stačí ak si od 1. apríla len doplatíte. Plnú cenu vstupného, ktoré od 1.apríla pre všetkých ostatných zvyšujeme, zaplatí len ten, kto platí dane inde, ako Petržalke.

Ste občanom mestskej časti s trvalým pobytom nahláseným na adrese svojho trvalého bydliska v Petržalke. To znamená, že podiel z vašich daní prichádza na konto rozpočtu mestskej časti Bratislava – Petržalka každý rok. Poslanci miestneho zastupiteľstva pridelia pri hlasovaní o rozpočte Kultúrnym zariadeniam Petržalka z vašich peňazí každý rok dotáciu na správu a prevádzku budov, na kúrenie, energie, vodu, údržbu, nákup potrebného materiálu, používanie dopravných prostriedkov a na platy všetkých zamestnancov, ktorí pre vás celý rok vymýšľajú, plánujú a organizujú všetky vzdelávacie, umelecké, zábavné a spoločenské podujatia vo vašich troch kultúrnych centrách. Dokonca sú každý rok v rozpočte vyčlenené financie na usporiadanie veľkých komunitných podujatí – Kultúrne leto v Petržalke, Dni Petržalky, Seniorfest a Vianočná Petržalka, aby ste všetky tieto podujatia mohli absolvovať bez nutnosti  platiť vstupné. Všetci. Ktokoľvek, z celej planéty.

Doterajší spôsob organizácie kultúrnych aktivít a výberu vstupného je pozostatkom režimu, v ktorom všetky dane vybral štát a všetky financie na kultúru rozdeľoval štát a všetci mali rovnako. Nastal čas na zmenu. Tak ako je to obvyklé vo všetkých vyspelých krajinách západnej civilizácie, OBČANIA, obyvatelia s trvalým pobytom, daňoví poplatníci, ktorých spoločným majetkom je komunitná kultúra obce v ktorej žijú a ktorú si  spoločne svojimi daňami financujú, majú mať k tejto spoločnej kultúre prístup SO ZĽAVOU. Našu zľavu sme pre vás nazvali SME PETRŽALKA. Ak nechcete byť registrovaným členom klubu SME PETRŹALKA, stačí ak pri nákupe lístka zvolíte zľavu 1.- €. Ak sa registrujete a stanete sa tak členom klubu SME PETRŽALKA, získate prístup k zľave 2.- € na každé podujatie organizované Kultúrnymi zariadeniami Petržalky a dostanete raz týždenne e-mailom aj náš internetový spravodaj.

Najbližšie podujatia