KRÚŽKY A KURZY V CC CENTRE

ZÁPIS DO ZÁUJMOVÝCH KURZOV A KRÚŽKOV V CC CENTRE 2022/2023

Suhlas GDPR - KURZY

Žiadosť o prijatie (prihláška) deti a mládež 2
Žiadosť o prijatie (prihláška) dospelý

Krúžková / kurzová činnosť začne:

od 19. septembra 2022  do 21. 12. 2022

V prípade výskytu mimoriadnej situácie vás budeme informovať o formách výchovno-vzdelávacieho procesu podľa pokynov zodpovedných orgánov

POZNÁMKY

PLATBY ZA KRÚŽKY SEPTEMBER – DECEMBER 2022 – po prihlásení elektronickou prihláškou alebo po jej osobnom vyplnení počas zápisov je potrebné kurz vyplatiť bankovým prevodom

Č. účtu: SK54 5600 0000 0018 0067 2002

Pri platbe je potrebné uviesť názov kurzu + variabilný symbol kurzu.

Bližšie informácie o kurzoch a krúžkoch CC Centra získate na e-mailovej adrese/telefónnom čísle: 
mail: zuzana.gulova@kzp.sk
telefón: 0917 711 090

7. – 8. 9. 2022 Deň otvorených dverí
DNI OTVORENÝCH DVERÍ pre KURZY a KRÚŽKY
V DK LÚKY a CC Centre

CC Centrum
7. 9. 2022 15:00 – 18:00
8. 9. 2022 15:00 – 18:00

KURZY V CC CENTRE

VÝTVARNÝ KURZ PRE DETI OD 7 DO 14 ROKOV

Utorok: 16:00 – 17:30
Výuka základných výtvarných techník – maľba, pastel, kresba. Hravé a fantazijné tvorenie. Kombinované techniky tvorby. Základy z dejín a teórie výtvarného umenia.  

Lektor: akad. mal. Dušan Sekela
Miesto: Výtvarný ateliér
Trvanie kurzu: 20.  9. – 20. 12. 2022
Platba:  52 €
Údaje k platbe: SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS: 2027091 /do poznámky : výtvarný-deti/

 

VÝTVARNÝ KURZ PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH

Utorok: 17:45 – 19:15
Výuka základných výtvarných techník – akvarel, kresba uhľom a tušom, maľba – akryl, tempera.  Kombinované techniky tvorby. Tematická tvorba – Portrét, Zátišie, Krajinomaľba, Lyrická abstrakcia. Základy z dejín a teórie výtvarného umenia


Lektor: akad. mal. Dušan Sekela
Miesto: Výtvarný ateliér
Trvanie kurzu: 20.  9. – 20. 12. 2022
Platba: 65 €
Údaje k platbe : SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS: 2027092 /do poznámky: výtvarný-dospelí/

 

VÝTVARNÝ KURZ PRE SENIOROV

Utorok: 9:30 – 11:00
Výuka základných výtvarných techník – akvarel, kresba uhľom a tušom, maľba – akryl, tempera.  Kombinované techniky tvorby. Tematická tvorba – Portrét, Zátišie, Krajinomaľba, Lyrická abstrakcia. Základy z dejín a teórie výtvarného umenia.

Lektor: akad. mal. Dušan Sekela
Miesto: Výtvarný ateliér
Trvanie kurzu: 20.  9. – 20. 12. 2022
Platba: 39 €
Údaje k platbe: SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS: 2027090 /do poznámky: výtvarný-seniori/

 

ŠIKOVNÍČEK PRE DETI OD 3 DO 6 ROKOV

Štvrtok: 9:30 – 10:30
Tvorivo-výchovné aktivity pre deti zamerané na spoznávanie okolitého sveta formou hry. Alternatíva k výuke v MŠ. Bez sprievodu rodiča.

Lektor: Mgr. Katarína Godorová
Miesto: Herňa
Trvanie kurzu: 22.  9. – 12. 12. 2022
Platba: 48 €
Údaje k platbe: SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS: 2037041/do poznámky: šikovníček/

 

KERAMICKÝ KURZ PRE DETI OD 5 DO 8 ROKOV

Štvrtok: 16:00 – 17:00
Základy práce s hlinou, tvorivé modelovanie, hravé postupy, jednoduchá úprava keramiky pred výpalom, dekorovanie keramiky engobami a glazúrami.  

Lektor: Mgr. Zuzana Guľová
Miesto: Keramický ateliér
Trvanie kurzu: 22.  9. – 15. 12. 2022
Platba: 48 €
Údaje k platbe : SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS : 2027097/do poznámky : keramika-deti/

 

KERAMICKÝ KURZ PRE DETI OD 9 DO 14 ROKOV

Streda: 16:00 – 17:00
Základy práce s hlinou, tvorivé modelovanie, úprava keramiky, dekorovanie keramiky engobami a glazúrami. Výuka základných technických postupov pri práci s hlinou a základov točenia na elektrickom hrnčiarskom kruhu.

Lektor: Mgr. Zuzana Guľová
Miesto: Keramický ateliér
Trvanie kurzu: 21.  9. – 14. 12. 2022
Platba: 48 €
Údaje k platbe: SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS: 2027098/do poznámky: keramika-deti/

 

PILAKOJOGA

Pondelok: 18:00 – 19:00
Streda: 18:00 – 19:00
Cvičenie zahŕňa prvky kalenetiky, pilatesu, strečingu a jogy. Cviky sú zamerané na prevenciu a precvičovanie problematických častí tela – chrbtice a kĺbov i na spevňovanie svalového. Kondičná príprava.   

Lektor: Mária Szedlárová
Miesto: Malá tanečná sála
Trvanie kurzu pondelok: 3. 10. – 19. 12. 2022
Platba: 36 €
Trvanie kurzu pondelok: 5. 10. – 21. 12. 2022
Platba : 36 €
Údaje k platbe : SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS: 2047044, /do poznámky: pilakojoga-po,  pilakojoga-st, pilakojoga-po/st / 

 

AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

 

ČARBANIČKY PRE DETI OD 18 MESIACOV DO 3 ROKOV

Stredy: 9:30 – 11:00
Výtvarno-tvorivé aktivity pre najmenšie deti, zamerané na rozvoj jemnej motoriky a fantázie. Predpríprava na MŠ. Dieťa je na podujatí v sprievode dospelej osoby. Výtvarný ateliérik je spojený s herňou, kde sa môžu malí výtvarníci po práci zahrať.

Lektor: Mgr. Katarína Godorová
Miesto: Herňa
Trvanie podujatia: 14. 9.  – 14. 12. 2022
Platba: 3 € /rodič + dieťa/, 4 € /rodič + 2 deti/

 

 

CVIČENIE PRE PETRŽALSKÉ SENIORKY

Pondelok: 10:00 – 11:00, 11:00 – 12:00
Streda: 10:00 – 11:00
Rekondično-rehabilitačné cvičenia  sú určené pre aktívne seniorky v Petržalke. Zdravotné cvičenie prispieva k pohode a k dobrej nálade. Vhodne zvolené cviky redukujú bolesti chrbtice a pomáhajú v boji s nadváhou, zvýšeným krvným tlakom, osteoporózou, artrózami a depresiou

Lektor: Mgr. Janka Beňušová
Miesto: Malá tanečná sála
Pondelky – cvičenia: 19. 9. – 19. 12. 2022
Platba: 1 € / cvičenie
Streda - cvičenie: 21. 12. – 21. 12. 2022
Platba: 1 € / cvičenie

 

 

 

 

Najbližšie podujatia