KRÚŽKY, KURZY A AKTIVITY V DK LÚKY

KRÚŽKY, KURZY A AKTIVITY V DK LÚKY

Žiadosť o prijatie (prihláška) deti a mládež 2
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

ZÁPIS DO ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV A KURZOV
/ AKTIVITY V DK LÚKY 2022/23

 

Krúžková / kurzová činnosť začne:
1.
polrok - od 19. septembra 2022
V prípade výskytu mimoriadnej situácie vás budeme informovať o formách výchovno-vzdelávacieho procesu podľa pokynov zodpovedných orgánov SR.

POZNÁMKY:

PLATBY ZA KRÚŽKY SEPTEMBER - DECEMBER: Po prihlásení elektronickou prihláškou sa za krúžok platí bankovým prevodom na číslo účtu:
SK54 5600 0000 0018 0067 2002
Variabilný symbol a cena krúžku sú uvedené v rozpise nižšie.

Bližšie informácie o kurzoch a krúžkoch získate na e-mailovej adrese/telefónnom čísle:
EMAIL: kurzy@kzp.sk 
TEL: +421 907 614 266

7. - 8.9. 2022 - Deň otvorených dverí
DNI OTVORENÝCH DVERÍ pre KURZY a KRÚŽKY V DK LÚKY a CC CENTRE
PREZENTÁCIA A ZÁPIS.

7.9. 2022 – 15:00 – 19:00
8.9. 2022 – 15:00 – 19:00
Okrem zápisov sú v DK LÚKY pripravené tvorivé dielne  OPEN ART GARDEN v komunitnej záhrade.

KRÚŽKY

VÝTVARNÝ KRÚŽOK PRE VŠETKY DETI RÔZNEHO VEKU

Utorok / 16:30 – 18:00 
Streda
/ 16:30 – 18:00  
Otvárame teraz znovu, našu dielňu rozprávkovú. Kresliť, strihať, lepiť a maľovať sa naučíte hravo a bez strachu. Zvládne to každý, malý aj veľký. Príďte k nám a uvidíte, čo sa všetko naučíte, čo si s nami vytvoríte. Tešíme sa na každého, aspoň trochu hravého.

vytvarna-2

Lektorka: Darina Duffeková  
Miesto: Nová klubovňa DK Lúky
Termíny:
September / Utorok: 20., 27. / Streda: 21., 28.
Október / Utorok: 4., 11., 18., 25. / Streda: 5., 12., 19., 26.
November / Utorok: 8., 15., 22., 29. / Streda: 2., 9., 16., 23., 30.
December / Utorok: 6., 13., 20. / Streda: 7., 14., 21.

Platba september - december
Utorok: 65,00 €
Streda: 70,00 €
Údaje k platbe: SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS 216100

GRAFOMOTORICKÉ CVIČENIA PRE DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU

Utorok / 15:00 – 16:30
Výtvarný krúžok pre predškolákov
Opäť sú tu dielničky pre predškolské detičky a ich šikovné ručičky. Výtvarnými hravými činnosťami budeme spolu rozvíjať jemnú motoriku, predstavivosť a motivovať k písaniu. Príďte k nám a vaše neposlušné prstíky sa naučia poslúchať.

vytvarna1

Lektorka: Darina Duffeková 
Miesto: Nová klubovňa DK Lúky
Termíny:
September / Utorok: 20., 27.
Október / Utorok: 4., 11., 18., 25.
November / Utorok: 8., 15., 22., 29.
December / Utorok: 6., 13., 20.

Utorok: 65,00 €
Údaje k platbe: SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS 216101

ŠTÚDIO (DIVADLA) ZA ZRKADLOM

Divadlo Za zrkadlom je projekt pravidelných autorských divadelných inscenácií, ktoré  v  spolupráci  s  KZP  pripravujú  profesionálni  divadelníci  na  doskách  javiska veľkej sály DK Zrkadlový háj. V tejto dramaturgii vznikla aj prvá inscenácia pôvodného rodinného muzikálu Alica v krajine zázrakov.

Pri  Divadle  za  zrkadlom  vzniká  preto  priestor  pre  všetkých  záujemcov o  divadelné umenie. Štúdio (Divadla) za zrkadlom v Dome kultúry L´úky, do ktorého sa môžu prihlásiť deti od 5 do 18 rokov, bude znovu otvorené všetkým Petržalčanom, ktorí majú záujem pravidelne sa divadlom zaoberať vo svojom voľnom čase.

V Štúdiu (Divadla) za zrkadlom budú vyučovať profesionálni dramatickí umelci a umelkyne s pedagogickým vzdelaním a skúsenosťami: Zuzana Haasová, Marcel Nemec, Matej Struhár

divadlo-1 divadlo-2

RYBKY / Utorok 15.30 – 17.00 / Lektor Matej Struhár
PULCI / Streda 15.30 – 17.00 / 5 - 7 rokov (prípravka) / Lektorka Zuzana Haasová
ŽABY / Štvrtok 15.00 – 16.30 /  8 - 10 rokov / Lektor Marcel Nemec

ROZVRH HODÍN

Utorky 15.30 – 17.00
September / Utorok: 20., 27.
Október / Utorok: 4., 11., 18., 25.
November / Utorok: 8., 15., 22., 29.
December / Utorok: 6., 13., 20.

Streda  15.30 – 17.00 
September / Streda: 21., 28.
Október / Streda: 5., 12., 19., 26.,
November / Streda: 2., 9., 16., 23., 30.
December / Streda: 7., 14., 21.

Štvrtok 15.00 – 16.30
September / Štvrtok: 22., 29.
Október / Štvrtok: 6., 13., 20., 27.
November / Štvrtok: 3., 10., 24.
December / Štvrtok: 1., 8., 15., 22.

SUMA RYBKY / 65 €   

SUMA PULCI / 70 €

SUMA ŽABY / 65 €

Údaje k platbe: SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS216103

TANEČNO - GYMNASTICKÁ PRÍPRAVA

Utorok / 14:30 – 16:00 / 16:00 – 17:00 / 17:10 – 17:55  

Tanečná škola art Slnečnice ponúka nadštandardnú tanečnú a gymnastickú prípravu pre deti od 3 rokov až po dospelých. Naša tanečná zahŕňa všeobecný tanečný prehlaď – balet, jazz, moderna, muzikál, show dance, gymnastika, scénika, samostatne street dance/hip hop atď. V rámci tanečného kurzu sa deti zúčastňujú vystúpení, ale aj domácich či zahraničných tanečných súťaži. Tanečný kurz je ukončený záverečnou akadémiou, na ktorej sa žiaci prezentujú na javisku so všetkými choreografiami z celého roka, na polroku majú prezentáciu pre rodičov v rámci otvorených hodín.

Lektori: Tanečná škola art Slnečnice

Miesto: Baletná sála

Termíny:

Utorok / 14:30 – 16:00 Teens 9 – 14 rokov

Utorok / 16:00 – 17:00 Deti 6 – 9 rokov

Utorok/ 17:10 – 17:55 Deti 3 – 5 rokov

Platby:

Školáci: 30 eur / mesačne / žiak/ 1x týždenne / 60 – 90min

Škôlkari: 25 eur / mesačne/ 1x týžd. / 45 min

Viac informácii na: Mgr. Erika Gregorová, erika.gregorova@artslnecnice.sk, +421 907 288 446

KURZY

ZDRAVOTNÉ CVIČENIE

PONDELOK 17:00 – 18:00
STREDA 17:00 – 18.00
Cieľom tréningov je zbavenie sa bolesti chrbta cez posilnenie a uvoľnenie svalstva a naučenie sa správnych pohybových stereotypov a návykov, ktoré každodenne vykonávame. Práve počas dňa, v bežnom živote, si ľudia spôsobujú najväčšie problémy pohybovými návykmi, ak ich nevykonávajú správne. A to je dôvod, prečo sa naučiť ako sa správne zohnúť, po niečo natiahnuť, alebo zdvíhať veci zo zeme, ale aj vystupovať z auta, či ráno z postele.
Tréning je zameraný na pohybový aparát, správne dýchanie. Tiež na nápravu držania tela a spoločné zapájanie svalov a svalových slučiek. Cvičenia sú zamerané na posilnenie hlbokého stabilizačného systému.

Lektorka: Silvia Marinová 
Miesto: Baletná sála
Termíny:
September / Pondelok: 19., 26. / Streda: 21., 28.
Október / Pondelok: 3., 10., 17., 24., 31. / Streda: 5., 12., 19., 26.,
November / Pondelok: 7., 14., 21., 28. / Streda: 2., 9., 16., 23., 30.
December / Pondelok: 5., 12., 19. / Streda: 7., 14., 21.
Vstupné: 3,00 € / Vstupenku zakúpite na recepcii DK Lúky.

SVET ZDRAVIA – JOGA

PONDELOK  19:00 – 20:00
V rámci kurzu sa spoločne s lektorkou Ivanou Latákovou budete venovať viacerým druhom a oblastiam jógy: power yoga, hatha yoga, hormonálna yoga, relax yoga, yoga pre vybrané časti tela (zdravý chrbát, krčnú chrbticu, bedrové kĺby a pod.). Môžete sa tešiť na vlastné zostavy, súkromné hodiny yogy, meditácie, vybrané dychové techniky.
Vhodné pre: mierne pokročilý, pokročilý, začiatočník

Lektorka: Ivana Latáková 
Miesto: Baletná sála
Termíny:
September / Pondelok: 19., 26.
Október / Pondelok: 3., 10., 17., 24., 31.
November / Pondelok: 7., 14., 21., 28.
December / Pondelok: 5., 12., 19.
Vstupné: 3,00 € / Vstupenku zakúpite na recepcii DK Lúky.

HAPPY DANCE KIDS

ŠTVRTOK  17:30 – 18:30
Máte doma dieťa, ktoré sa pri počutí hudby hneď začne hýbať? Poskytnite mu hodinu nepretržitého tanečného vybláznenia sa, s množstvom rôznych melódií a choreografií rôznych štýlov. Tiež bude vedené aj tvorivo myslieť a vyskúša si, vymyslieť s ostatnými deťmi vlastný tanček. Ak máte dieťa približne vo veku 6 – 10 rokov, menej alebo viac podľa vášho uváženia, priveďte ho zatancovať si, zabaviť sa a spoznať nových kamarátov.
Lektorka Saška – má skúsenosti s rôznymi druhmi tanca, balet, rock and roll, súčasný tanec a contamporary dance, latinskoamerické tance, zumba inštruktor a.i. Tancovala v tanečnej skupine Latiniko, neskôr v Bralene, Divertide, Salsa by Norike.

Lektorka: Alexandra Petrášová 
Miesto: Baletná sála
Termíny:
September / Štvrtok: 22., 29.
Október / Štvrtok: 6., 13., 20., 27.
November / Štvrtok: 3., 10., 24.
December / Štvrtok: 1., 8., 15., 22.
Vstupné: 3,00 € / Vstupenku zakúpite na recepcii DK Lúky.

LATINO DANCE

ŠTVRTOK 19:00 – 20:00
Na hodine latino dance sa vystrieda viacero tanečných štýlov ako salsa, merenge, flamengo, kizomba, kumbia, chacha, samba, mambo, quebradita, reggaeton a.i.
Lektorka Alexandra Petrášová vás prevedie týmto zážitkom, kde môžete byť autentické, radostné a domov odchádzať šťastné. Sama hovorí: Tanec milujem. Keď som ako 7 ročná prvýkrát počula Santanu, vedela som, že latino je moje. Keď počujem pravú latinskoamerickú hudbu, cítim sa ako doma a okamžite mi naskakuje choreografia. V úplných začiatkoch som tancovala v tanečnej skupine Latiniko, neskôr v Bralene, Divertide, Salsa by Norika a pred 10timi rokmi sa stala inštruktorkou zumby.
"Tanec ti umožňuje nájsť sa a opustiť v rovnakom čase."
Neváhajte a príďte objaviť svoj skrytý talent.

Lektorka: Alexandra Petrášová 
Miesto: Baletná sála

Termíny:
September / Štvrtok: 22., 29.
Október / Štvrtok: 6., 13., 20., 27.
November / Štvrtok: 3., 10., 24.
December / Štvrtok: 1., 8., 15., 22.
Vstupné: 3,00 € / Vstupenku zakúpite na recepcii DK Lúky.

TELOCVIČŇA DK LÚKY

STOLNÝ TENIS PRE VEREJNOSŤ

NEDEĽA 10:00 – 12:00
Vstupné: 3,00 €, seniori 1,00 € 

RAKETOVÍ SENIORI / STOLNÝ TENIS PRE SENIOROV

PIATOK 08:00 – 12:00
Vstupné: seniori 1,00 €

ĎALŠIE AKTIVITY – NOVÁ KLUBOVŇA A KOMUNITNÁ ZÁHRADA

MALÍ, ALE HRAVÍ

STREDA 10:00 – 12:00

Poď sa hrať, poď medzi nás a nových kamarátov. Malí, ale hraví je doobedňajší interaktívny program pre deti, v rámci voľnej herne, primárne určený mamičkám s deťmi na rodičovskej dovolenke (cca 1 – 3 roky) alebo tím, ktorí opatrujú deti predškolského veku.
Ak radi trávite čas s priateľmi alebo hľadáte nových, radi sa učíte nové veci, ste vítaní. Každú stredu sa v rámci voľnej herne budeme hrať, tvoriť, učiť sa. Ak chcete viac, staňte sa aktívnou mamičkou a spolu s nami sa podieľajte na tvorbe programu pre deti, ale aj pre mamičky (fundraising, semináre, poradenstvo, workshopy,...).

Miesto: Nová klubovňa DK Lúky
Vstupné: 5 € / 4 € Petržalčan /3 € Klub na rodinu
Vstupenky k zakúpite v sieti Ticketportal alebo v pokladni v DK Lúky.

DETSKÝ TVORIVÝ KABINET

Tvorivý kabinet je postavený na netradičných tvorivých aktivitách a hrách s bežne dostupným i odpadovým materiálom. Vychádza z koncepcie artefiletiky, jeho základom sú tvorivé kreatívne činnosti a reflexia.
Tvorivý kabinet je určený pre deti materských škôl, žiakov 1. stupňa základných škôl a žiakov v rámci ŠKD len na objednávku na kurzy@kzp.sk.

Na čo sa môžete v DETSKOM TVORIVOM KABINETE tešiť? Na zaujímavé témy, netradičné techniky a postupy, hravú atmosféru.
Ponúkame na výber tieto témy:
Grafika v kuchyni alebo ako na grafiku – netradičné grafické techniky, ktoré zvládneme aj bez použitia grafického lisu,
Papierohranie – tvorivé hry s papierom – od plochy do priestoru,
Čo s odpadom – tvorivé možnosti z odpadových materiálov,
Hry a hračky – výroba vlastných hračiek z rôznych materiálov, hračky na fyzikálnych princípoch.

Streda 14.00 – 16.00  / presný termín na základe dohody
Štvrtok  9.00 – 12.00 / presný termín na základe dohody

Miesto: Nová klubovňa DK Lúky
Lektorka: Martina Pavlikánová
Vstupné: 2,00 € na dieťa / na žiaka / pedagogický dozor vstup zdarma

Komunitná záhrada ako priestor na prenájom:

Kontakt: dkl@kzp.sk
Susedská klubovňa a komunitná záhrada – miesto pre stretávanie a prepájanie všetkých susedov všetkých generácii
Narodeninové oslavy – tematické, s tvorivými aktivitami
Firemné akcie – interaktívny priestor k usporiadaniu spoločenských akcií – workshopov, prednášok, networkingov, školení, prezentácii, predvádzania produktov, ale aj zábavných firemných večierkov
Virtuálna prehliadka

klubovna-2  

IMFORMÁCIE:

DOM KULTÚRY LÚKY, VIGĽAŠSKÁ 1, 851 07 BRATISLAVA
TEL: 02/ 63 835 404, 0907 614 266
EMAIL: kurzy@kzp.sk 

 

Najbližšie podujatia