Kontakt

KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY
Rovniankova 3, 851 02  Bratislava
Telefón:
+421 2 68 299 219   
E-mail: kzp@kzp.sk

Riaditeľ KZP
Mgr. Martin Kočiško

tel: +421 2  68 299 201 / mobil: +421 902 647 079
e-mail: martin.kocisko@kzp.sk

Sekretariát riaditeľa:
tel: + 421 2 68 299 200    
e-mail: katarina.rebrova@kzp.sk

 Vedúca prevádzky DK Zrkadlový háj
Mgr. Viktória Oroszová, PhD.
tel: +421 2  68 299 217 / mobil: +421 902 937 757
e-mail: viktoria.oroszova@kzp.sk

Vedúca prevádzky DK Lúky
Mgr. Katarína Godorová
tel: +421 2  63 835 404 / mobil: +421 903 264 141
e-mail: katarina.godorova@kzp.sk

Vedúca prevádzky CC Centrum
Mgr. Zuzana Guľová
tel: +421 2 63 824 390 / mobil: +421 917 71 10 90   
e-mail: zuzana.gulova@kzp.sk

Vedúci úseku tvorby programu KZP
Ladislav Jančiar     
tel: +421 2 68 299 206 / mobil: +421 911 420 471
e-mail: ladislav.janciar@kzp.sk

Vedúca úseku obchodu a marketingu KZP
Mgr. Natália Schifferová
tel: +421 2 68 299 220 / mobil: +421 902 189 280
e-mail: natalia.schifferova@kzp.sk 
marketing@kzp.sk

Vedúca ekonomického úseku
Mgr. Andrea Rakovská
tel: +421 2 68 299 200
e-mail: andrea.rakovska@kzp.sk

Vedúca úseku správy majetku
Lenka Benry
tel: +421 2 68 299 213
e-mail: lenka.benry@kzp.sk

Dom kultúry Zrkadlový háj

Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

RECEPCIA
Telefón:
+421 2 68 299 219
E-mail: dkzh@kzp.sk

POKLADŇA
Telefón: +421 2 68 299 225
E-mail: vstupenkydkzh@kzp.sk

Zobraziť kontakty

 Vedúca prevádzky DK Zrkadlový háj
Mgr. Viktória Oroszová, PhD.
tel: +421 2  68 299 205 / mobil: +421 907 861 647
e-mail: viktoria.oroszova@kzp.sk

Kultúrno-osvetový pracovník
Kristina Majger
kristina.majger@kzp.sk

Kultúrno-osvetový pracovník
Ondrej Lenár
tel: +421 2 68 299 224
e-mail: ondrej.lenar@kzp.sk

Dom kultúry Lúky

Vigľašská 1, 851 07 Bratislava

RECEPCIA / POKLADŇA
Telefón: +421 2 63 835 404, +421 903 264 141
E-mail: dkl@kzp.sk 

 

Zobraziť kontakty

Vedúca prevádzky DK LÚKY
Mgr. Katarína Godorová
e-mail: katarina.godorova@kzp.sk

Prevádzkovo-ekonomický referent
Jana Lazovská
tel: +421 2 63 835 404
e-mail  jana.lazovska@kzp.sk

Kultúrno-osvetová pracovníčka
  Dana Fábryová
tel: +421 2 63 835 405 
e-mail  dana.fabryova@kzp.sk

 

CC Centrum

Jiráskova 3, 851 01 Bratislava

RECEPCIA
Telefón: +421 2 63 824 390 
E-mail: ccc@kzp.sk

Zobraziť kontakty

Vedúca prevádzky CC Centrum
Mgr. Zuzana Guľová

tel: +421 2 63 824 390 / mobil: +421 917 71 10 90   
e-mail: zuzana.gulova@kzp.sk

Kultúrno-osvetový pracovník-metodik pre mládež
Marta Droppová    

tel: +421 2 68 299 220 / mobil: +421 917 71 10 86   
e-mail: marta.droppova@kzp.sk

Mobilné pódium

Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Zobraziť kontakty

Mgr. Natália Schifferová
tel: +421 2 68 299 220 / mobil: +421 902 189 280
e-mail: natalia.schifferova@kzp.sk