Verejné obstarávania a obchodné súťaže

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva - exteriérová led obrazovka na fasádu DKZH
technická špecifikácia

vložené dňa: 9.11.2021 / dátum lehoty na predloženie ponúk: 18.11.2021 do 10:00 hod.


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva - automatizácia a dezinfekcia vzduchotechniky DKZH
technická špecifikácia

vložené dňa: 9.11.2021 / dátum lehoty na predloženie ponúk: 18.11.2021 do 10:00 hod.


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva - OCHRANA proti COVID 19 - germicídne žiariče
technická špecifikácia

vložené dňa: 9.11.2021 / dátum lehoty na predloženie ponúk: 18.11.2021 do 10:00 hod.


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva - ozvučenie sály pre DKZH
technická špecifikácia

vložené dňa: 9.11.2021 / dátum lehoty na predloženie ponúk: 18.11.2021 do 10:00 hod.


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva - svetelná technika pre DKZH
technická špecifikácia

vložené dňa: 9.11.2021 / dátum lehoty na predloženie ponúk: 18.11.2021 do 10:00 hod.


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva - digitalizácia kina v DKL
vykaz-vymer-c.-1
vykaz-vymer-c.-2

vložené dňa: 12.7.2021 / dátum lehoty na predloženie ponúk: 26.7.2021 do 9,00 hod. /
Digitalizácia kina bola ukončená 26.7.2021. Víťazný uchádzač: KINOSERVIS, s.r.o. Filmová 174, 760 01 Zlín, ČR


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dodávka a montáž rekuperačného zariadenia do sobášnej siene CC Centra, Jiráskova 3, Bratislava

vložené dňa: 27.7.2020 / uplynutie lehoty 4.8.2020 do 9:00 hod. / UKONČENÉ


Verejná obchodná súťaž - Prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky na Vígľašskej ul. č. 1 v Bratislave za účelom prenájmu kaviarne a detského kútika

Vyhlásenie a podmienky

Vložené dňa 21.1.2020 / uplynutie lehoty: 12.2.2020 do 15:00 h / UKONČENÉ  


Opakovaná verejná obchodná súťaž  - zníženie cien prenájmu:

Prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky na Vígľašskej ul č.1 v Bratislave za účelom prenájmu kaviarne a detského kútiku 

Vložené dňa 13.2.2019  / uplynutie lehoty: 5.3.2019 do 15:00 / UKONČENÉ  


Opakovaná verejná obchodná súťaž  - zníženie cien prenájmu: 

Prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky na Vígľašskej ul č.1 v Bratislave za účelom prenájmu kaviarne a detského kútiku TU: 

Vložené dňa 4.10.2018  uplynutie lehoty: 5.11.2018 do 15:00 / UKONČENÉ


Opakovaná verejná obchodná súťaž - Prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky na Vígľašskej ul. č. 1 v Bratislave za účelom prenájmu kaviarne a detského kútika TU:

Vložené dňa 17.7.2018  / uplynutie lehoty: 15.8.2018 do 15:00  / UKONČENÉ


Verejná obchodná súťaž - Prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky na Vígľašskej ul. č. 1 v Bratislave za účelom prenájmu kaviarne a detského kútika TU:

vložené dňa 2.05.2018  / uplynutie lehoty: 31.05.2018 do 16:00 h / UKONČENÉ


Verejná obchodná súťaž -  Prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry Zrkadlový Háj, Rovniankova 3,Bratislava  

vložené dňa 19.3.2014 / uplynutie lehoty: dňa 22.04.2014 / UKONČENÉ


č.2. -  Dodanie svetelného pultu - tu

vložené dňa 25.9.2013 / uplynutie lehoty: dňa 4.10.2013 / UKONČENÉ


č. 1 - Vypracovanie projektovej dokumentácie - tu 

vložené dňa 5.9.2013 / uplynutie lehoty: dňa 9.9.2013 / UKONČENÉ