SÚHRNNÉ SPRÁVY

Súhrnná správa 1/2014

Súhrnná správa 2/2014

Súhrnná správa 3/2014

Súhrnná správa 4/2014

Súhrnná správa 1/2015

Súhrnná správa 2/2015

Súhrnná správa 3/2015

Súhrnná správa 4/2015

Súhrnná správa 2/2017

Súhrnná správa 4/2017

Súhrnná správa 4/2018

Súhrnná správa 1/2019

Súhrnná správa 2/2019

Súhrnná správa 4/2019

Súhrnná správa 1/2020

Súhrnná správa 2/2020

Súhrnná správa 3/2020

Súhrnná správa 4/2020

Súhrnná správa 1/2021

Súhrnná správa 2/2021

Súhrnná správa 3/2021

Súhrnná správa 3/2021

Súhrnná správa 4/2021 §10

Súhrnná správa 4/2021 §117

Súhrnná správa 1/2022 §10

Súhrnná správa 2/2022