Dočasný kolektív: DOMOV KULTÚRY

Imerzné divadelné predstavenie sleduje úlohu kultúry na Slovensku v priebehu dejín.

Imerzný autorský projekt Domov kultúry reflektuje kultúrnu históriu Slovenska na príklade jej kedysi exponovaných, no v súčasnosti často zanedbávaných svätostánkov - domov kultúry. S obecenstvom sa vraciame do momentov našej kultúrnej histórie, sledujeme tenzie medzi jej utopickým poslaním a skutočnými podobami, poodkrývame veko ideologických predsudkov, ktoré ju formovali a snažíme sa tak spoločne porozumieť príčinám súčasného stavu. Dá sa rozporuplné dedičstvo domov kultúry otvoriť ako pole možností pre formovanie kultúry autentickej, komunitnej, participatívnej? Inscenácia túto otázku kladie už svojou zážitkovou formou, vítajúcou subtílne aj odvážnejšie podoby diváckeho zapojenia sa do deja.

Koncept, realizácia a hrajú: Dočasný Kolektív

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Dom kultúry Zrkadlový háj

  22.10.2023 | 18:00 - 21:00

  DIVADLO

 8 / 5 € študent

Dočasný kolektív: DOMOV KULTÚRY

Podobné podujatia