HRY BEZ OBRAZOVIEK / Liga za duševné zdravie

"ANTIGADGET" - priestor pre deti od 8 do 12 rokov a spoločenské hry bez mobilných telefónov

Podujatie je organizované v priestoroch Kultúrnych zariadení Petržalky - CC Centra, Ligou za duševné zdravie v spolupráci s UNICEF . 

Určené pre deti z UK a SK.

kontakty - Liga za duševné zdravie: 0918 345 193, petrachristo@gmail.com

                KZP - CC Centrum: 0917 711 090, zuzana.gulova@kzp.sk

CC Centrum

  08.06.2023 | 15:30 - 17:30

  PRE DETI, KOMUNITNÉ AKTIVITY

HRY BEZ OBRAZOVIEK / Liga za duševné zdravie

Podobné podujatia