KONKURZ DO TANDEMU

KONKURZ

Harmonogram konkurzu
(časy sú orientačné)
18.10.2021
16.00 – 16.30 Registrácia
16.30 – 18.15 Tanec a rozospievanie
Rozdelíme si vás do dvoch skupín. Naučíš sa krátku choreografiu. Kým sa ju učí druhá
skupina, rozospievame ťa. Pokiaľ sa nezúčastňuješ speváckej časti konkurzu, ktorá nie je
povinná, čakáš a potom nám v skupine choreografiu ukážete. Pokiaľ nám nechceš
zaspievať, máš voľno a uvidíme sa na ďalší deň.
18.15 – 19.45 Spev
Každý nám predvedie svoje pripravené piesne. Porota určuje poradie i počet vystúpení
zúčastnených, preto sa môže stať, že nepredvedieš všetko, čo máš pripravené.
Následne sa rozlúčime a uvidíme sa zajtra.
19.10.2021
16.00 – 16.30 Príchod a príprava
16.30 – 19.00 Herectvo
Každý z vás nám predvedie svoje pripravené herecké etudy. Možno ťa vyzveme, aby si
niektorú zahral inak alebo ti zadáme krátku improvizáciu. Porota určuje poradie i počet
vystúpení zúčastnených, preto sa môže stať, že nepredvedieš všetko, čo máš pripravené.
19.00 – 19.30 Rozhodovanie
Tu máš čas sa bližšie zoznámiť s ostatnými členmi divadla i svojimi kolegami, kým sa
porota dohodne.
19.30 – 20.00 Oznámenie výsledkov
Po rozhodnutí sa spoločne dozviete, kto sa k nám dostal a kto nie. Počet miest nie je
obmedzený. V prípade prijatia sa s tebou dohodneme na ďalšej spolupráci

Dom kultúry Lúky

  19.10.2021 | 16:00 - 20:00

  Divadlo, Iné

 ZADARMO

KONKURZ DO TANDEMU

Podobné podujatia