LIGA ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE SR / UKRAJINSKÝ KLUB - KERAMIKA

Keramické dielne pre ukrajinské i slovenské deti od 6 rokov.

V spolupráci s Ligou za duševné zdravie SR a UNICEF 

info za CC Centrum: zuzana.gulova@kzp.sk

info za Ligu: slovenský lektor a koordinátor: matus.horniak@gmail.com 

                   ukrajinská lektorka a koordinátorka - LILA 0910 902 358

CC Centrum

  06.10.2023 | 15:30 - 17:30

  KOMUNITNÉ AKTIVITY

LIGA ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE SR / UKRAJINSKÝ KLUB - KERAMIKA

Podobné podujatia