Ozveny svetových festivalov: TÍ, KTORÍ TANCUJÚ V TME

r. J. Švečíková, CZ, 2022, originálna verzia, MN-12, 78 min.

Jana Ševčíková má výnimočné postavenie medzi českými dokumentaristami. Už od školy mala problémy so svojim nekonjukturálnym videním sveta, snažiacim sa dovidieť k podstata vecí. Medzi odborníkmi je cenená ako svojbytný talent a osobnosť vymykajúca sa bežným normám a zaradeniam. Je úplne nezávislá a realizuje iba projekty, o ktorých je presvedčená, že ich „musí natočiť”, väčšinou vo vlastnej produkcii, čo bolo kedysi v Československu veľmi náročné. J. Ševčíková má výrazný záujem o etnografiu a život v ťažkých podmienkach. Jej filmy evokujú základné otázky ľudského bytia, ktoré sa dotýkajú človeka ako jedinca i ako člena spoločnosti kdekoľvek na svete.

csfd

Dom kultúry Zrkadlový háj

  16.06.2024 | 17:00 - 19:00

  KINO

 6/5€

Ozveny svetových festivalov: TÍ, KTORÍ TANCUJÚ V TME

Podobné podujatia