PETRŽALSKÝ SENIORFEST 2021 - LÁSKY GEORGA WASHINGTONA

Divadelné predstavenie účinkuje: seniorské ochotnícke divadlo Selavi

LÁSKY GEORGEA WASHINGTONA
na motívy hry Mira Gavrana 
Skutočný príbeh zo života prvého prezidenta USA, v ktorom sa rieši manželský trojuholník.
Herecké obsadenie: Viera Rybová, alt. Jana Pavešicová, Darina Stellerová, alt. Ida Švitelová, Ľubomír Žiak, alt. Milan Mocko
Réžia: Vl. Kalina
Divadlo SELAVI tvoria seniori, ktorí majú radi divadlo. K aktivitám Divadla SELAVI patrí aj hosťovanie v partnerských divadlách a účasť na divadelných festivaloch a súťažiach. Spoločným cieľom členov ochotníckeho divadla je zabávať všetkých svojich divákov predstaveniami, ktoré odrážajú strasti a slasti súčasného života.
Spolu s vami sme presvedčení, že po časoch, v ktorých sme museli všetci žiť „v 2-metrovom odstupe“, otvoríme dokorán priestor pre spoločné kultúrne zážitky.
Členovia divadla SELAVI sa na vás tešia!
Podujatie v rámci Seniorfestu

Dom kultúry Lúky

  04.10.2021 | 11:00 - 12:00

  Divadlo

 0 EUR

PETRŽALSKÝ  SENIORFEST 2021 - LÁSKY GEORGA WASHINGTONA

Podobné podujatia