PETRŽALSKÝ SENIORFEST 2023 / ZLATÉ TV NÁVRATY

Príjemné posedenie s hlásateľkou Andreou Bugošovou ako spovedanou a moderátorkou Anicou Škodovou ako spovedajúcou.

Andrea Bugošová pôsobí vo funkcii editorky v spravodajstve STV. Venuje sa tiež príprave redaktorov a moderátorov pred kamerou, pričom dôraz kladie najmä na používanie spisovnej slovenčiny, artikuláciu a kultivované vystupovanie. Pracovala v elektronických médiách (rozhlas a televízia) ako hlásateľka a moderátorka.

Na FMK vedie prezentačný seminár a aktívne sa venuje študentom, ktorí účinkujú v študentskom rádiu a televízii – pri príprave vysielania, relácii, rozhovorov, písaní správ – aby boli zaujímavé a zrozumiteľné.

Andrea Bugošová je skvelá televízna a aj rozhlasová hlásateľka. Jej nezameniteľný hlas doposiaľ znie z éteru i televízneho spravodajstva, ktorému venovala viac ako 40 rokov zo svojho aktívneho života. Jej pôvabný vzhľad a príjemný úsmev, ktorý jej neschádza z tváre, naladí k vynikajúcej nálade každého, kto sa ocitne v jej prítomnosti. Svoje mediálne skúsenosti aj v súčasnosti nezištne odovzdáva ako obľúbená pedagogička svojim študentom žurnalistiky a masmediálnej komunikácie.

viac info na www.petrzalka.sk/seniorfest/

CC Centrum

  27.10.2023 | 16:00 - 17:00

  KOMUNITNÉ AKTIVITY, PRE SENIOROV

PETRŽALSKÝ SENIORFEST 2023 / ZLATÉ TV NÁVRATY

Podobné podujatia