RUŽOVÉ SNY - Iva Bittová

Koncert Ivy Bittovej

Koncert Ivy Bittovej je výnimočný
– akoby sa s úctou vracal k začiatkom dnes už svetoznámej umelkyne.

Pred koncertom bude slávnostná repríza filmu Ružové sny pri príležitosti jeho prvého uvedenia pre 45-timi rokmi.

Práve v tomto filme stvárnila Iva Bittová postavu Jolanky, svoju prvú veľkú filmovú rolu. Bol to štart pre umelkyňu koncertujúcu po celom svete? Otázka bez odpovede, ale jedno je isté – naprieč desaťročiami film stále má čo povedať divákom a jeho tvorcovia tak isto. Výnimočný emocionálny zážitok pre všetkých zúčastnených.

Iva Bittová je  skladateľka, speváčka, herečka,  všestranný talent s krehkým vzťahom  ku svetu.

„Verím v slobodu hlasu a v možnosti hlasu ako nástroja na vyjadrenie našich najhlbších potrieb a túžob.“

V roku 1976 bola Iva Bittová študentka konzervatória, tesne pred maturitou. Právu ju si vybral režisér Dušan Hanák na jednu z hlavných postáv do filmu Ružové sny.
Film bol najúspešnejším československým filmom v sedemdesiatych rokoch a dodnes je klenotom v našej kinematografii.

Film je o krehkej láske dvoch ľudí, ktorí pochádzajú z rôznych spoločenských vrstiev. Režisér Dušan Hanák našiel na hlavných predstaviteľov Ivu Bittovú a Juraja Nvotu, dvoch vtedy začínajúcich, dnes skvelých umelcov, ktorí každým svojim dielom a koncertom odovzdávajú divákom neopakovateľný zážitok.

Koncert Ivy Bittovej 23.10.2021 v Dome kultúry Zrkadlový háj bude o 20.00

Slávnostná repríza filmu Ružové sny o 18. 00 v Dome kultúry Zrkadlový háj.

Mgr. Iva Bittová je česká speváčka, huslistka a herečka. Patrí k najvýraznejším osobnostiam českej alternatívnej hudobnej scény. Je sestrou speváčky Idy Kelarovej. Vyštudovala hudobno-dramatický odbor na konzervatóriu v Brne, spev a husľovú hru. Okrem toho spolupracovala ako speváčka s Brnianskym rozhlasovým orchestrom ľudových nástrojov. Od roku 1978 bola členkou Divadla na provázku (dnes Divadlo Husa na provázku), kde na seba upozornila rolou Eržiky v hre Balada pro banditu. Od roku 1984 vystupovala ako speváčka a huslistka s vlastnými piesňami na ľudové texty, tiež so známou brnianskou formáciou Dunaj a neskôr so Škampovým kvartetom. V spolupráci zo skladateľom a bubeníkom Pavlom Fajtom dosiahla mnoho úspechov na európskych scénach progresívnej hudby. Rozsah jej aktivít je pozoruhodný – v hudbe od vlastných interpretácií ľudových piesní cez experimentálny jazz, rock až po husľové aplikácie skladieb vážnej hudby a operný spev. V roku 2004 účinkovala v newyorskej Carnegie Hall v roli Elvíry v Mozartovej opere Don Giovanni. Na túto spoluprácu potom nadviazala niekoľkými koncertmi s tamojšou formáciou Bang On A Can All Stars, ktoré vyvrcholili vydaním albumu Elida. Zúčastňuje sa tiež najrôznejších projektov performatívneho zamerania, programov pre deti, atď.
V rokoch 2012 – 2015 absolvovala bakalárske štúdium na Ústave hudobnej vedy Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Bakalársku prácu obhájila 17. júla 2015 a získala titul bakalár.
V rokoch 2015 – 2018 na fakulte pokračovala v nadväzujúcom magisterskom štúdiu hudobnej vedy a 7. februára 2018 úspešne obhájila diplomovú prácu a získala titul magister.
 

https://www.bittova.com/cs/

Poodujatie bude v režime OTP.

Dom kultúry Zrkadlový háj

  23.10.2021 | 20:00 - 22:00

  Hudba, Iné

 10 €

RUŽOVÉ SNY - Iva Bittová

Podobné podujatia