TVORIVO A SPOLU / Liga za duševné zdravie

kreatívne aktivity pre ukrajinské deti a ich slovenských kamarátov.

Podujatie organizuje v priestoroch Kultúrnych zariadení Petržalky - CC Centra, Liga za duševné zdravie  spolupráci s UNICEF.

Tvorivé dielne pre deti od 6 rokov, možný je i sprievod rodičov. Aktivity sú zamerané na detský vek.

info za CC Centrum: 0917 711 090, zuzana.gulova@kzp.sk

info za Ligu: 0918 395 193, petrachristo@gmail.com

 

CC Centrum

  26.05.2023 | 15:00 - 16:30

  PRE DETI, KOMUNITNÉ AKTIVITY

TVORIVO A SPOLU / Liga za duševné zdravie

Podobné podujatia