VERNISÁŽ MŠ IĽJUŠINOVA BRATISLAVA

Výtvarné práce detí z Materskej školy Iľjušinova, Bratislava.

Na vernisáži predstavia svoje výtvarné práce deti z Materskej školy Iľjušinova, Bratislava z triedy Mravčeky a zo špeciálnej triedy pre deti s PAS Myšky a Kuriatka.

 Výtvarné práce sú súčasťou medzinárodnej projektovej spolupráce detí z Materskej školy Iľjušinova v projektoch na platforme eTwinning v troch projektoch:

  • STEAM is Everywhere,
  • The Adventure of caterpillar
  • Kola kolem nás

eTwinning je  najväčšia komunita  škôl, ktorá spája viac ako 1 000 000 učiteľov z celej Európy, ale aj okolitých krajín. Podporuje spoluprácu učiteľov a žiakov zo všetkých typov škôl, od materských, základných, stredných, až po pedagogických fakúlt univerzít. eTwinning je súčasťou vzdelávacej platformy Európskej komisie European School Education Platform.  Umožňuje učiteľom spájať sa na diaľku s kolegami s iných krajín, komunikovať v bezpečnom virtuálnom prostredí, vytvárať projektové partnerstvá, pracovať na projektoch eTwinning. A zábavnou a inovatívnou formou vzdelávať svojich žiakov a študentov.

Slávnostné otvorenie vernisáže pre pozvaných hostí a rodičov detí sa bude konať 23.5.2024 o 16:30 v DK Lúky, Bratislava. Vernisáž pre verejnosť potrvá do 30.6.2024

STEAM is Everywhere

Cieľom projektu je  rozvoj zručností a kľúčových kompetencií ako je kreativita, komunikácia, spolupráca, kritické myslenie a kognitívnych schopností prostredníctvom metódy STEAM (veda, technológie, inžinierstvo, umenie a matematika). Rozličnými úlohami a ich riešeniami sme v projekte prepájali  vedu a umenie. Detirealizovali päť mesačných tém zameraných na zdravie a pohyb, maliarstvo, architektúru, archeológiu a hudbu. Deti sa každý mesiac menili na malých výskumníkov,  maliarov, hudobníkov, archeológov a architektov. Prístupom STEAM objavovali svet, farby, hudbu, maľovali a spievali, stavali a navrhovali domy a rôzne budovy, hľadali archeologické vykopávky, bádali a robili experimenty. 

The Adventures of caterpillar

Projekt je inšpirovaný knihou od Erica Carla, Nenásytná húsenička (The Very Hungry Caterpillar). Prostredníctvom príbehu o húseničke  deti poznávali proces metamorfózy motýľa. Zážitkovým učením vo forme rôznych experimentov, senzorických,  výtvarných ale aj digitálnych   aktivít poznávali dni  v týždni, číslice, potraviny a farby. Do projektu bola začlenená veda a umenie, matematika a digitálne technológie. Prepájali sa indoorové a outdoorové aktivity.

Kola kolem nás

Do projektu boli začlenené rôzne aktivity, ktoré pomáhajú deťom pochopiť a objavovať rôzne druhy kruhov  okolo nich, aktivity sa realizovali cez hru a zážitok. Deti pozorovali prírodu a objavovali kruhy v prírode, v umení, v pohybe, matematike a pomocou  IKT.

Projekty realizovali PaedDr. Michaela Rumanková, špeciálna pedagogička  a Božena Beníková, učiteľka z Materskej školy Iľjušinova, Bratislava

oficiálna stránka

Dom kultúry Lúky

  23.05.2024 | 16:30 - 20:00

  KOMUNITNÉ AKTIVITY

VERNISÁŽ MŠ IĽJUŠINOVA BRATISLAVA

Podobné podujatia