VIANOČNÁ PETRŽALKA 2023 / VIANOČNÁ STREDA

Vianočný program na Námestí Republiky.

ZŠ Prokofievova - spev

ZŠ Dudova - hudobno-recitačné pásmo

ZUŠ Jána Albrechta - recitácia

SZUŠ ART PEGAS - hudobné pásmo

ZUŠ Františka Oswalda - hudba, spev, recitácia

SZUŠ Balkánska - spev

Exteriér

  06.12.2023 | 17:00 - 18:00

  HUDBA

VIANOČNÁ PETRŽALKA 2023 / VIANOČNÁ STREDA

Podobné podujatia