ŽELEZIAR - TAKA TOTA NAŠA NOUTA

Ľudové umenie z regiónov Abov, Zemplín, Šariš, Spiš.

Súbor Železiar pôsobí na slovenskej folklórnej scéne od roku 1964. Zameriava sa na prezentáciu ľudového umenia z regiónov Abov, Zemplín, Šariš, Spiš. Je známy špičkovou interpretáciou ľudových tancov a vynikajúcou ľudovou hudbou v spojení so ženskou speváckou skupinou. Patrí medzi najlepšie, najznámejšie a najuznávanejšie súbory na Slovensku.
Celú existenciu súboru sprevádza interpretačná vyváženosť a rovnomernosť hudobnej, speváckej a tanečnej zložky. V kompaktnom celku vynikajú najlepší sólisti - tanečníci, speváci i muzikanti. Železiar vyniká sviežou dramaturgiou, experimentálnou choreografickou tvorbou, schopnosťou ponúknuť netradičné spojenia ako aj prienik rôznych štýlov. S chuťou využíva širokú škálu ľudových hudobných nástrojov. Prináša autentické a štýlovo čisté choreografie s pôvodnými prejavmi tradičnej ľudovej kultúry východoslovenských regiónov. No popri tom smelo siahne aj po vtipných javiskových štylizáciách, ktoré vybočujú zo všetkého zaužívaného a známeho. Železiar vie ohúriť, prekvapiť, vyvolať diskusiu i poetickú náladu, zabaviť i rozplakať. Diváci sú na vystúpenia kolektívu zvedaví, pretože sú zakaždým niečím novým. No podstata ostáva rovnaká - dôsledne ťažiť z toho najčistejšieho ľudového umenia, chrániť, pestovať a šíriť to, čo sa nám zachovalo.
Autori programu
Námet, scenár, réžia: Vlado Urban
Choreografia: Vlado Urban, Vlado Michalko-č. 12
Výber piesní do speváckych čísel: Andrea Rendošová
Hudobné spracovanie: Milan Rendoš a Muzika Milana Rendoša
Ženská tanečná zložka:
Lucia Michaleková, Adela Horváthová,Anna Dzugasová, Dominika Némethová,Ema Liščinská, Ema Uličná, Juliana Melkusová, Katarína Kačmariková, Katarína
Mikitová, Klára Geletková, Lenka Fedáková, Monika Jenčušová, Monika Rapavá, Patrícia Gabryšová, Sára Szathmáryová, Tamara Pribulová, Tamara Slivková, Tereza Sisáková, Zuzana Hrunková

Mužská tanečná zložka:
Martin Hnát, Richard Kopčo, Pavol Durec, Daniel Vangor, Daniel Ungvarský, Jozef Ďurkovič, Adam Martonik, Martin Šimunský, Patrik Guľa, Jakub Harvan,
Maroš Majerník, Jozef Balog, Juraj Radoczi Ženská spevácka zložka: Andrea Rendošová, Emília Beneová, Dana Gašparová, Nikola Gánovská, Ivana Mingáčová, Michaela Bratru, Barbora Fecková

Hudobníci:
Filip Žiga – 1. husle
František Čech – 2. husle
Filip Fabry – cimbal
Michal Dzurila – viola
Filip Kurilla - kontrabas
Marek Ščurka – akordeón

Dom kultúry Zrkadlový háj

  19.02.2023 | 16:00 - 19:30

  HUDBA, DIVADLO

 12 € / 14 €

ŽELEZIAR - TAKA TOTA NAŠA NOUTA

Podobné podujatia