ZRUŠENÉ! ĽAHKOSŤ A LADNOSŤ NA TANEČNOM PARKETE

záverečná prehliadka elévov spoločenského tanca s posedením

------------------------------------------------------------------------

Spoločenský tanec vytvára uspokojenie spoločenského styku, je to forma aktívneho odpočinku pohybového a psychického  uvoľnenia. Podporuje fyzickú výkonnosť, vytrvalosť, podporuje estetické cítenie a rozvíja vzťah k hudbe. Záverečná prehliadka elévov, lektorov ako aj ich hostí to určite potvrdí.

Projekt realizovaný s finančnou podporou MK SR 

Dom kultúry Zrkadlový háj

  06.12.2021 | 17:00 - 20:00

  Hudba, Tanec

 5 €

ZRUŠENÉ! ĽAHKOSŤ A LADNOSŤ NA TANEČNOM PARKETE

Podobné podujatia