MULTIŽÁNROVÝ OPEN CALL 2022

Kultúrne zariadenia Petržalky vyhlasujú otvorenú výzvu a otvárajú dvere novým možnostiam spolupráce pre výtvarné, filmové, hudobné, literárne žánre  a divadelné umenie v Dome kultúry Lúky.

Otvorená výzva je určená pre akúkoľvek umeleckú sféru a zmysluplnú kreatívnu  aktivitu, ktorej výstupom je artefakt alebo umelecké dielo.

Výzva je určená jednotlivcom, spolkom, klubom alebo skupinám zo Slovenska, ktoré sa realizujú v kultúrnej umeleckej sfére,  teda vo výtvarnom, hudobnom, filmovom, tanečnom, odevnom aj divadelnom umenie alebo dizajne. Nepodlieha nijakej téme, programu alebo politickej objednávke a propagande. Do výzvy sa možno  prihlásiť písomne, alebo s vizuálnym sumárom pripravovaných, už existujúcich, či zrealizovaných diel,  ale aj s projektmi alebo s novými realizáciami, vytvorenými priamo pre OPEN CALL.


S mailovou prihláškou je potrebné  poslať portfólio s výberom autorských diel, životopis a v prípade že sa jedná o nové dielo alebo performatívny, konceptuálny či scénický projekt, je treba uviesť aj jeho stručnú charakteristiku a technické parametre na adresu dkl@kzp.sk

Je možné prihlásiť sa s existujúcim dielom alebo dlhodobejším projektom. Okrem umenia radi poskytneme priestor aj rôznorodým občianskym iniciatívam, aktivitám z oblastí vzdelávania, ekológie i sociálnych tém a komunitným projektom.

Ak by ste však chceli u nás zorganizovať, či ponúknuť do nášho programu konkrétny koncert, divadelné prestavenie alebo výstavu,  kontaktujte nás e-mailom na adrese:  dkl@kzp.sk

Poskytneme priestory, marketing, technickú podporu a personál, tiež skúsený menežing. Poradíme a podelíme sa o naše skúsenosti. Vybrané projekty uvedieme v termíne od novembra 2021 do konca roka 2022.

Do OPEN CALLU sa zapojíte vyplnením formulára: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4LJyjIXdum9oZqoTx39pDgBc1Y6yAamA2mz1Toxon1_3Nng/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Návrhy si dôkladne preštudujeme a ak sa nám bude váš nápad páčiť, určite sa vám ozveme a aj osobne stretneme.

Najbližšie podujatia