VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU / RASLAVICE

Folklórna skupika RASLAVIČAN, Ľudová hudba STANA BALÁŽA a sólisti.

Spomedzi stoviek súborov a folklórnych skupín na Slovensku sa určite vyníma reprezentant tradičného hornošarišského folklóru – folklórna skupina Raslavičan z Raslavíc. Prvopočiatky skupiny siahajú do rokov 1920-1921, ale svoju činnosť traduje Raslavičan až od prvého historického vystúpenia v roku 1931 v Prahe.

Folklórne skupiny ako nositelia ľudových tradícií sú väčšinou orientované na zachovávanie ľudových tancov, piesní a zvykov v dedine. Na takomto princípe pracuje aj FSk Raslavičan. Patrí medzi folklórne kolektívy s viac ako 90-ročnou tradíciou. V tejto skupine pracujú vedľa seba 3 generácie, ktoré si navzájom odovzdávajú bohatstvo tradičnej kultúry Raslavíc. Repertoár Raslavičanu tvoria starodávne tance mužské, ženské a párové, ďalej sú to ľudové piesne z Raslavíc a oblasti Horného Šariša. Folklórne pásma, ktoré predstavujú obyčaje na dedine s prezentáciou lokálnych zvyklostí, originálnych tancov, piesní a štýlovo čistej impozantnej ľudovej hudby upútavajú pozornosť širokej odbornej i laickej verejnosti na mnohých folklórnych podujatiach na Slovensku, v zahraničí i ďalekom zámorí. Obec Raslavice je známa aj tým, že ako máloktorá obec z východu Slovenska mala i kvalitnú muziku, ktorej trvanie presiahlo niekoľko desaťročí bez toho, aby sa narušila kontinuita medzi archaickými a novodobými tvarmi tanečných nápevov či ľudových piesní. Ľudová hudba, ktorá v Raslaviciach hrala už po 2. svetovej vojne, si zachovala interpretačný štýl, ktorého hlavnými nositeľmi boli talentovaní predníci Martin Žolták (1921-1952) a Štefan Žolták (1946 – 2012).

V rokoch 1997, 2006, 2012 a 2018 na celoštátnej súťažnej prehliadke folklórnych skupín – Nositelia tradícií získala titul Laureát, ľudová hudba v roku 2008 a 2013 získala na celoštátnej súťaži ľudových hudieb tiež titul Laureát a na celoštátnej súťaži tanečníkov v ľudovom tanci – Šaffova ostroha získava Raslavičan popredné umiestnenia. Počas svojho dlhého pôsobenia účinkovala folklórna skupina aj v Slovenskom rozhlase a televízii a viackrát sa stala aj predmetom záujmu Slovenskej akadémie vied.

Folklórna skupina Raslavičan doteraz vydala 2 MG kazety a 4 hudobné CD nosiče.

V súčasnosti sa viac ako 50-členná folklórna skupina člení do troch zložiek: hudobnej, tanečnej a speváckej. Vedúcim folklórnej skupiny je Anton Kontura, umeleckou vedúcou je PaedDr. Monika Balážová, tanečnú zložku vedie Bc. Slavomíra Knutová, vedúcim a zároveň aj primášom ľudovej hudby je od roku 2003 Mgr. Stanislav Baláž, PhD.

oficiálna stránka
Facebook

Ľudová hudba Stana Baláža
Ľudová hudba Stana Baláža vznikla v roku 2008 s ambíciou aktívne podporovať súčasné postavenie regionálnej a lokálnej ľudovej kultúry horného Šariša. Jej členmi sú okrem primáša Stana Baláža kontráš Jozef Franek, akordeonista Michal Germuška, kontrabasista Štefan Mačejovský a cimbalista Peter Germuška. Od roku 2012 je už stabilnou súčasťou koncertných vystúpení aj ženské spevácke trio “Krasotky” v zložení: Slavomíra Knutová, Valéria Balážová a Monika Balážová. Umelecké výsledky ĽH Stana Baláža v oblasti interpretácie šarišskej ľudovej hudby presvedčili kritikov a verejnosť o nepopierateľných kvalitách a v súčasnosti patrí k vyhľadávaným muzikám východného Slovenska. Kapela získala veľa prestížnych cien a ocenení (2-násobný Laureát celoštátnej súťažnej prehliadky hudobného folklóru, ocenenie za najlepší album roka v ankete hlasovania verejnosti a tiež zaradenie do celoslovenkej CD kompilácie “The best of world music from Slovakia a ďalšie). Ľudová hudba v rozšírenej zostave zároveň pôsobí ako sprievodné teleso FSk Raslavičan, pričom jej hlavným cieľom je pokračovať v udržiavaní a rozvíjaní tradičného interpretačného štýlu tejto folklórnej lokality v snahe poukázať na špecifiká jej originálneho prejavu prameniacieho z hudobného odkazu predošlých čias.

oficiálna stránka
Facebook

Na záver Večera autentického folklóru Vás pozývame na spoločenské posedenie a ochutnávke Šarišských špecialít.
Sprievodné podujatie: výstava prác Raslavických umelcov maliara Stana Baláža st. a Martina Pacindu.

Podujatie sa koná pod záštitou Jána Hrčku, starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka v spolupráci s Vladimírom Bajanom, ProFolklorika n.f.
Podujatie podporilo Nadácia SPP, FPU, BSK.

 

Dom kultúry Zrkadlový háj

  03.05.2024 | 19:00 - 23:59

  HUDBA

 15 €

VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU / RASLAVICE

Podobné podujatia