Zariadenia

Dom kultúry Zrkadlový háj

Žánrovo najbohatšie kultúrne zariadenie, podujatia pre deti, mládež a dospelých

 • hudobno-tanečné podujatia
 • tanečné zábavy
 • divadelné predstavenia
 • talk show, kabarety
 • koncerty
 • folklórne podujatia
 • festivaly
 • filmovo-hudobné projekty
 • multimediálne podujatia
 • eventy, plesy
 • súťaže
 • akadémie
 • prednášky
 • tvorivé dielne pre deti a mládež

Zobraziť podujatia

Dom kultúry Lúky

Hudobná a divadelná scéna, podujatia pre deti, mládež a dospelých

 • KINO LÚKY
 • divadelné predstavenia
 • music cluby
 • hudobno-tanečné zábavy
 • cestovateľské kluby
 • festivaly
 • koncerty
 • prednášky
 • tvorivé a zábavné podujatia pre deti
 • kurzy, krúžky
 • klubovňa 
 • záhrada
 • výstavy
 • telocvičňa
 • Art cafe

Zobraziť podujatia

CC Centrum

Kreatívne a zábavné podujatia pre deti a ich rodičov

 • výtvarné a keramické dielne
 • pohybové cvičenia pre rodičov s deťmi
 • prednášky, besedy
 • výstavy
 • koncerty vážnej hudby 
 • výtvarné a keramické kurzy
 • detská herňa

Zobraziť podujatia

Mobilné pódium

Exteriérová mobilná scéna 

 • divadelné predstavenia
 • koncerty
 • hudobno-tanečné podujatia
 • festivaly
 • folklórne podujatia

Ponuka mobilného pódia so strechou

Zobraziť podujatia