CC Centrum

CC Centrum

Jiráskova 3, 851 01 Bratislava

Zobraziť kontakty

Prevádzka: 02 63 82 43 90  / Adresa: Jiráskova 3, 851 02 Bratislava / email: ccc@kzp.sk ; cc.centrum@gmail.com

Mgr. Zuzana Guľová
Vedúca prevádzky CC Centrum
tel: 02 63 824 390; 0917 71 10 90   
email: zuzana.gulova@kzp.sk

Katarína Godorová    
Kultúrno-osvetový pracovník - dramaturg
tel: 02 63 824 390; 0903 264 141
email: katarina.godorova@kzp.sk

Marta Droppová    
Kultúrno-osvetový pracovník-metodik pre mládež
tel.: 02 68 299 220; 0917 71 10 86   
email: marta.droppova@kzp.sk

Obradná miestnosť (120 m2) 

Výstavná miestnosť (85 m2) 

Tanečná sála (144 m2)

pondelok 15:00 – 17:30 

utorok 15:00 – 16:00 

štvrtok 15:00 – 18:00 

šatne, zrkadlová stena, podlaha-linoleum. 

Kontakt: Vedúca prevádzky CC Centra
Mgr. Zuzana Guľová
tel: 02 63 824 390; 0917 71 10 90    
email: zuzana.gulova@kzp.sk