Kontakt

KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY
Rovniankova 3, 851 02  Bratislava

RECEPCIA
Telefón:
+421 2 68 299 200    
E-mail: kzp@kzp.sk

Dom kultúry Zrkadlový háj

Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

RECEPCIA
Telefón:
+421 2 68 29 92 19
E-mail: dkzh@kzp.sk

POKLADŇA
Telefón: +421 2 68 29 92 19
E-mail: vstupenkydkzh@kzp.sk

Zobraziť kontakty

Riaditeľka KZP
Mgr. art. Monika Korenčiová    

tel: +421 2  68 299 201 / mobil: +421 902 22 82 28
e-mail: monika.korenciova@kzp.sk

Sekretariát riaditeľky:       
Daniela Emeljanovová  
tel: + 421 2 68 299 200    
e-mail: daniela.emeljanovova@kzp.sk

Vedúci prevádzky DK Zrkadlový háj
Kamil Pončák, DiS. art.  
tel: +421 2 68 299 206
e-mail: kamil.poncak@kzp.sk

Programový riaditeľ
Mgr. art. Juraj Benčík    
tel: +421 2  68 299 203 / mobil: +421 905 77 95 30   
e-mail: juraj.bencik@kzp.sk

Vedúca oddelenia obchodu KZP
Mgr. Natália Schifferová
tel: +421 2 68 299 220 / mobil: +421 902 189 280
e-mail: natalia.schifferova@kzp.sk 

Manažér Propagácie a PR
MgA. Matej Oravec  
tel: +421 2  68 299 204 / mobil: +421 903 104 033    
e-mail: matej.oravec@kzp.sk

Programovo-prevádzkový manažér
Mgr. Viktória Oroszová, PhD.
tel: +421 2  68 299 205
e-mail: viktoria.oroszova@kzp.sk

Kultúrno-osvetový pracovník pre komunity
Ladislav Jančiar     
tel: +421 2 68 299 222 / mobil: +421 911 420 471
e-mail: ladislav.janciar@kzp.sk

Kultúrno-osvetový pracovník
Ondrej Lenár
tel: +421 2 68 299 224
e-mail: ondrej.lenar@kzp.sk

Vedúci ekonomicko-hospodárskeho úseku
Ing. Vlasta Amosová
tel: +421 2 68 299 210
e-mail: vlasta.amosova@kzp.sk

Referent personálnej práce
PhDr. Róbert Ripka, PhD.   
tel: +421 2 68 299 214 
e-mail: robert.ripka@kzp.sk 

Referent MTZ a správy majetku
Eva Boriová    
tel: +421 2 68 299 213 / mobil: +421 903 58 91 77    
e-mail: eva.boriova@kzp.sk

Dom kultúry Lúky

Vigľašská 1, 851 07 Bratislava

RECEPCIA / POKLADŇA
Telefón: +421 2 63 835 404
E-mail: dkl@kzp.sk

Zobraziť kontakty

Vedúca prevádzky DK LÚKY
Mgr. art. Slávka Semancová  
tel: +421 2 63 835 400 / mobil: +421 907 614 266
e-mail: slavka.semancova@kzp.sk 

Prevádzkovo-ekonomický referent
Jana Lazovská
tel: +421 2 63 835 404
e-mail  jana.lazovska@kzp.sk

Kultúrno-osvetová pracovníčka
PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD.
tel: +421 2 63 835 405 / mobil: + 421 917 711 084
e-mail  martina.pavlikanova@kzp.sk

 

CC Centrum

Jiráskova 3, 851 01 Bratislava

RECEPCIA
Telefón: +421 2 63 824 390 
E-mail: ccc@kzp.sk

Zobraziť kontakty

Vedúca prevádzky CC Centrum
Mgr. Zuzana Guľová

tel: +421 2 63 824 390 / mobil: +421 917 71 10 90   
e-mail: zuzana.gulova@kzp.sk

Kultúrno-osvetový pracovník – dramaturg
Katarína Godorová    

tel: +421 2 63 824 390 / mobil: +421 903 264 141
e-mail: katarina.godorova@kzp.sk

Kultúrno-osvetový pracovník-metodik pre mládež
Marta Droppová    

tel: +421 2 68 299 220 / mobil: +421 917 71 10 86   
e-mail: marta.droppova@kzp.sk

Mobilné pódium

Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Zobraziť kontakty

Mgr. Natália Schifferová
tel: +421 2 68 299 220 / mobil: +421 902 189 280
e-mail: natalia.schifferova@kzp.sk