Kontakt

Riaditeľka Kultúrnych zariadení Petržalky:      
Mgr. art. Monika Korenčiová    
tel: 02 68 299 201; 0902 22 82 28
email: monika.korenciova@kzp.sk

Sekretariát riaditeľky:       
Daniela Emeljanovová  
Tel.: 02 68 299 200    
email: daniela.emeljanovova@kzp.sk

Programový riaditeľ:
Mgr. art. Juraj Benčík    
tel: 02 68 299 203; 0905 77 95 30   
email: juraj.bencik@kzp.sk

Manažér Propagácie a PR:  
MgA. Matej Oravec  
tel: 02 68 299 204; tel: 0903 104 033    
email: matej.oravec@kzp.sk

Referent MTZ + správy majetku:           
Eva Boriová    
tel: 02 68 299 213; 0903 58 91 77    
email: eva.boriova@kzp.sk

Vedúci prevádzky DK Zrkadlový háj: 
Kamil Pončák, DiS. art.  
tel: 02 68 299 206
email: kamil.poncak@kzp.sk

Vedúca prevádzky DK LÚKY:
Mgr. art. Slávka Semancová  
telefón: 02/63 835 400, mobil: +421 907 614 266      
email: slavka.semancova@kzp.sk

Vedúca prevádzky CC Centra:
Mgr. Zuzana Guľová
tel: 02 63 824 390; 0917 71 10 90  
email: zuzana.gulova@kzp.sk

Dom kultúry Zrkadlový háj

Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Zobraziť kontakty

Recepcia: 02 68 29 92 19 / Adresa: Rovniankova 3, 851 02  Bratislava / email: dkzh@kzp.sk

DOM KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ

Vedúci prevádzky DK Zrkadlový háj: 
Kamil Pončák DiS Art
tel: 02 68 299 206
email: kamil.poncak@kzp.sk

ÚSEK PROGRAMU A PREVÁDZKY

Mgr. art. Juraj Benčík   
Programový riaditeľ
tel.: 02 68 299 220; 0905 77 95 30
email: juraj.bencik@kzp.sk

Mgr. art. Jana Mihálová
Dramaturg
tel: 02 68 299 224; 0905 611 166   
email: jana.mihalova@kzp.sk

Ladislav Jančiar     
Kultúrno-osvetový pracovník pre komunity
tel.: 02 68 299 222, 0911 420 471
email: ladislav.janciar@kzp.sk

Ondrej Lenár
Kultúrno-osvetový pracovník
tel.: 02 68 299 224
email: ondrej.lenar@kzp.sk

PhDr. Róbert Ripka   
Programový manažér
Tel.: 02 68 299 214 
email: robert.ripka@kzp.sk 

Dom kultúry Lúky

Vigľašská 1, 851 07 Bratislava

Zobraziť kontakty

RECEPCIA / POKLADŇA: 02 63 83 54 04 / Adresa: Vígľašská 1, 851 07  Bratislava / email: dkl@kzp.sk

Mgr. art. Slávka Semancová  
Vedúca DK LÚKY
telefón: 02/63 835 400, mobil: +421 907 614 266
e-mail: slavka.semancova@kzp.sk

Mgr. Natália Schifferová  
kultúrno-osvetová pracovníčka, programový úsek
telefón: 02/63 835 405
e-mail: natalia.schifferova@kzp.sk 

Klaudia Tomašovičová, Štefan Perger
informácie, recepcia DK Lúky
telefón.: +421 2 63 835 404

 

CC Centrum

Jiráskova 3, 851 01 Bratislava

Zobraziť kontakty

Prevádzka: 02 63 82 43 90  / Adresa: Jiráskova 3, 851 02 Bratislava / email: ccc@kzp.sk ; cc.centrum@gmail.com

Mgr. Zuzana Guľová
Vedúca prevádzky CC Centrum
tel: 02 63 824 390; 0917 71 10 90   
email: zuzana.gulova@kzp.sk

Katarína Godorová    
Kultúrno-osvetový pracovník - dramaturg
tel: 02 63 824 390; 0903 264 141
email: katarina.godorova@kzp.sk

Marta Droppová    
Kultúrno-osvetový pracovník-metodik pre mládež
tel.: 02 68 299 220; 0917 71 10 86   
email: marta.droppova@kzp.sk

Artkino za zrkadlom

Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Zobraziť kontakty

Adresa: Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Martin Kočiško
Dramaturg   
mobil: 0902 64 70 79    
emial: artkinozazrkadlom@gmail.com