KONZERVATORISTI V PETRŽALKE

Koncertné vystúpenie študentov Konzervatória, Tolstého 11 v Bratislave.

PROGRAM

  1. Ema Somolányiová, 1. ročník

Peter iljič Čajkovskij: Ročné doby – November, Trojka                    

Ján Zimmer: Tatry I. – Furkotská dolina a Furkotský štít

  1. Michal Hutník, 2. ročník

Johann Sebastian Bach: Francúzska suita E dur Allemande

Ludwig van Beethoven: Sonáta f mol op. 2, č. 1 I. Allegro con brio

Christian Sinding: Rašenie jari  op. 32, č. 3                                                   

  1. Tereza Bártová, 2. ročník

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta c mol KV 457  I. Allegro, II. Adagio

Moritz Moszkowski: Etuda F dur op. 72

  1. Elena Jarešová, 5. ročník

Sergej Prokofiev: Sonáta č. 1 op. 1

Pedagogické vedenie:

Mgr. art. Monika Mockovčáková, ArtD.: č. 1; MgA. Maroš Klátik, ArtD.: č. 2., 4; Mgr. art. Tamás Oláh: č. 3

CC Centrum

  12.11.2023 | 17:00 - 18:30

  HUDBA

 3 € / 2 € študenti, dôchodcovia a ZŤP

KONZERVATORISTI V PETRŽALKE

Podobné podujatia