Robotika, elektronika / deti, dorast

Kurzy robotiky a elektroniky pre deti, dorast

Veková kategória: deti a dorast

Okruh: Robotika

Témy

  • Základy programovania robotov pomocou grafického rozhrania (TinkerCAD)
  • Nahrávanie kódu do robota
  • Testovanie funkčnosti kódu na robotovi
  • Odstraňovanie chýb a tvorba vlastného kódu pre robota na základe požiadaviek individua

 

Veková kategória: deti a dorast

Okruh: Elektronika

Témy

  • Teória: najzákladnejšie súčiastky v elektrotechnike
  • Tvorba jednoduchého elektrického obvodu v grafickom prostredí (TinkerCAD)
  • Odsimulovanie zapojenia obvodu v grafickom prostredí (TinkerCAD) a následné odstraňovanie chýb
  • Skutočná realizácia obvodu so súčiastkami buď pomocou nepájavého poľa alebo pomocou zaspájkovania na univerzálnej doske. Výber realizácie je na každom individuu, vyberá si na základe náročnosti (nepájavé pole = jednoduchšie ale výsledok si nevie zobrať domov, spájkovanie = náročnejšie ale výsledný produkt zostáva staviteľovi)
  • V prípade spájkovania prebehne ešte bezpečnostné poučenie „Ako zaobchádzať so spájkovačkou“

Kurz pre deti a dorast každý štvrtok od 16:00 do 18:00 hod. V prípade záujmu nás kontaktujte kurzy@kzp.sk.

Lektor:   Ján Krištofík

Výhoda bezbariérový prístup!

Október / 7, 14, 21, 28

November / 4, 11, 18, 25

December / 2, 9, 16

11 lekcií – deti a dorast – 1 lekcia  5 € / seniori  - 1 lekcia 3 €

Dom kultúry Lúky

  14.10.2021 | 16:00 - 18:00

  Iné, Kurzy a krúžky

Robotika, elektronika / deti, dorast

Podobné podujatia