ARS POETICA: PRAVDA JE TO NAJDÔLEŽITEJŠIE

r. Maroš Brázda, Slovensko, 2023, far., 81 min

Dokumentárny portrét filmového režiséra a básnika Eduarda Grečnera. Portrét človeka, intelektuála a nadaného filmára s dôsledne definovanými umeleckými zámermi, ktoré sa mu vinou okolností a doby nie vždy podarilo naplniť. Úvahy o ideových a estetických východiskách, ktoré počas svojej tvorivej dráhy konzekventne sledoval, o zmysle a poslaní umenia a o princípoch, ktorých by sa umenie nikdy nemalo vzdávať.

Využite možnosť výhodnej ponuky 6 vstupov na všetky filmy premietané v rámci festivalu za 9 Eur.

Dom kultúry Zrkadlový háj

  21.11.2023 | 18:00 - 19:30

  KINO

 3 / 9 €

ARS POETICA: PRAVDA JE TO NAJDÔLEŽITEJŠIE

Podobné podujatia