ČARBANIČKY

Výtvarný ateliér pre deti od 18 mesiacov do 3 rokov, spojený s herňou

Hráme sa, tvoríme a maľujeme. Výuka základných výtvarných techník.
Predpríprava na MŠ.

Lektor : Mgr. Katarína Godorová
info: 0903 264 141, katarina.godorova@kzp.sk

Dom kultúry Lúky

  25.09.2023 | 09:30 - 11:00

  PRE DETI, KOMUNITNÉ AKTIVITY

 3€/rodič + dieťa/, 4€ / rodič + 2 deti/

ČARBANIČKY

Podobné podujatia