DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V CC CENTRE

Zápisy do kurzov CC Centra / Stretnutie s lektormi / Info o podujatiach KZP a CC Centra.

Zápisu je potrebné zúčastniť sa osobne, kvôli kapacitam v kurzoch.

Kurzová činnosť a platby za kurzy bude prebiehať v CC Centre v štvrťročne: 
18. 9. - 20. 12. 2023  
15. 1. - 27. 3. 2024
8. 4. -  28. 6. 2024 

Nástup do kurzu CC Centra bude možný po riadnom odovzdaní vyplnenej prihlášky + súhlasu GDPR a po vyplatený kurzovného za príslušný štvrťrok.

CC Centrum

  07.09.2023 | 15:00 - 18:00

  KURZY, KRÚŽKY

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V CC CENTRE

Podobné podujatia