DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V DKL

Prezentácia jednotlivých krúžkov otváraných na školský rok 2023/2024 v DKL a zápis do nich.

Zápisu je potrebné zúčastniť sa osobne, kvôli kapacitám v jednotlivých krúžkoch.

Krúžková činnosť a platby za jednotlivé krúžky bude prebiehať v Dome kultúry Lúky štvrťročne:     
18. 09. - 20. 12. 2023  
15. 01. - 27. 03. 2024
08. 04. -  28. 06. 2024 

Nástup do krúžkov Domu kultúry Lúky bude možný po riadnom odovzdaní vyplnenej prihlášky + súhlasu GDPR a po preukázaní úhrady platby za krúžok na príslušný štvrťrok.

Dom kultúry Lúky

  06.09.2023 | 15:00 - 18:00

  KURZY, KRÚŽKY

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V DKL

Podobné podujatia