ĽAHKOSŤ A LADNOSŤ NA TANEČNOM PARKETE

Tanečný workshop v spoločenskom tanci pre seniorov.

Pokračovanie tanečného kurzu pre seniorov v spoločenskom tanci.

Dom kultúry Zrkadlový háj

  14.02.2024 | 15:00 - 17:00

  KOMUNITNÉ AKTIVITY, PRE SENIOROV

 2 €

ĽAHKOSŤ A LADNOSŤ NA TANEČNOM PARKETE

Podobné podujatia