PETRŽALSKÁ KOMUNITNÁ ŠPORTOVÁ LIGA / ŠKOLY 2022

Liga v stolnom tenise pre žiakov základných škôl

Petržalská komunitná športová liga v stolnom tenise – školy 2022 v spolupráci so Slovenským stolnotenisovým zväzom

TERMÍN LIGY: štvrtok 24.11.2022 v čase 08:00 - 16:00

Program:

08:00 - 08:30 Registrácia účastníkov

09:00              Začiatok ligy

15:30 - 16:00 Predpokladané ukončenie ligy

Projekt finančne z dotačného programu podporil Bratislavský samosprávny kraj.

 

Cieľom projektu je snaha o vytvorenie podmienok pre každoročné športové aktivity - súťaž v stolnom tenise pre žiakov základných škôl v územnej pôsobnosti Mestskej časti Petržalka. Zámerom projektu je popularizácia stolného tenisu u mladej generácie v duchu hesla STOLNÝ TENIS PRE VŠETKÝCH, podpora športu a športových aktivít ako aj vytvorenie stolnotenisového klubu mladých v Dome kultúry Lúky pod vedením kvalifikovaných trénerov.

NEVÁHAJTE A PRIHLÁSTE SVOJ ŠKOLSKÝ TÍM!

Účasťou Vašej školy do tohto projektu Vám nevznikajú žiadne dodatočné náklady. Kompletné materiálne vybavenie hracieho priestoru ako aj náklady súvisiace s realizáciou súťaže znášajú organizátori. Jedinou úlohou pre Vás je prihlásiť sa a zabezpečiť účasť žiakov do hracieho priestoru.

Do 4.11.2022 zaslať vyplnenú a podpísanú prihlášku zaslať na dkl@kzp.sk 

Prihlaska_instrukcie

Počet prihlásených družstiev: minimálne jedno trojčlenné zmiešané družstvo v 1. alebo 2. súťažnej kategórii. Každé družstvo pihlási aj jedného alebo dvoch náhradníkov.

Súťažné kategórie:

1. kategória žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ / zmiešané družstvá

2. kategória žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ / zmiešané družstvá

Termín začatia ligy: po 15.11.2022

Miesto konania: telocvičňa Domu kultúry Lúky

Veríme, že spoločne s nami podporíte popularizáciu stolného tenisu zapojením Vašej školy.

Kontakt: Dana Fábryová, dana.fabryova@kzp.sk, +421 2 63 835 405

Dom kultúry Lúky

  24.11.2022 | 08:00 - 16:00

  PRE DETI, KOMUNITNÉ AKTIVITY

PETRŽALSKÁ KOMUNITNÁ ŠPORTOVÁ LIGA / ŠKOLY 2022

Podobné podujatia