TVORIVÝ BABINEC S MARTINKOU

Črepnik technikou decoupage.

Ešte ste sa nezaregistrovali na marcový Tvorivý babinec s Martinkou?

urobte tak na dkl@kzp.sk

A na čo sa môžete v marci tešiť?
Na črepnik technikou decoupage.

Dom kultúry Lúky

  14.03.2024 | 18:00 - 20:00

  KOMUNITNÉ AKTIVITY, KURZY

 9 €

TVORIVÝ BABINEC S MARTINKOU

Podobné podujatia