VAF - VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU / TRENČIANSKE STANKOVCE

Predstavujeme Vám obec Trenčianske Stankovce v programe: Aj takto sme žili.

Účinkuje: Folklórny súbor ROZVADŽAN  zo svojou ľudovou, tanečnou  a speváckou zložkou.

Folklórny súbor ROZVADŽAN z Trenčianskych Stankoviec patrí medzi folklórne skupiny, ktoré prezentujú autentický folklór z trenčianskeho regiónu. Oficiálne vznikol v auguste v roku 2011, priaznivci folklóru sa však z iniciatívy Ing. Vendelína Sedláčka začali stretávať na pravidelných nácvikoch už v roku 2010, kedy začal svoju činnosť prípravný výbor osláv 800. výročia o prvej písomnej zmienke o obci Rozvadze. Obec Rozvadze sa zlúčila v roku 1972 s okolitými obcami Sedličná, Malé Stankovce a Veľké Stankovce do jednej obce s názvom Trenčianske Stankovce s terajším počtom obyvateľov 3 380. Vo svojej činnosti zameriava na vyhľadávanie, zbieranie a uchovávanie ľudových zvykov, piesní a tancov z pôvodných ale aj z okolitých obcí.

V súčasnosti má súbor 56 členov. Tvoria  ho nadšenci v seniorskom veku ale aj stredná generácia. Hudobný doprovod zabezpečuje charakteristická skupina muzikantov v nástrojovom obsadení heligónka, klarinet, husle, saxofón, ozembuch, kontrabas pod vedením Ľuboša Šišovského.

Od roku 2018 začal pracovať pri FS Rozvadžan aj DFS Lampášik, ktorý má v súčasnosti 38 členov.  Nastupujúcu generáciu mladých folkloristov spoločne vychovávajú vedúca Mgr. Terézia Kadáková s folkloristkami  Anežkou Letkovou a Zuzanou Červeňanovou. Deti sú rozdelené do dvoch skupín a to na prípravku a žiakov I. stupňa ZŠ.

Vďaka nadšeniu, elánu a obetavosti všetkých členov, ale aj podpore vedenia obce, sponzorov a podporovateľov folklóru, tento kolektív  prináša radosť a potešenie všetkým priaznivcom ľudového umenia.

Dom kultúry Zrkadlový háj

  27.10.2023 | 19:00 - 23:00

  HUDBA

 12 € / 10 €

VAF - VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU / TRENČIANSKE  STANKOVCE

Podobné podujatia