VIANOČNÁ PETRŽALKA / MIKULÁŠ V PETRŽALKE

Mikuláška jazda po Petržalke od DK Zrkadlový háj na Námestie Republiky.

15:00 – Mikuláš v Petržalke, Mikulášska cesta Petržalkou
(od DK Zrkadlový háj cez Romanovu ulicu až po Námestie republiky)

16.00 – Mikuláš v Petržalke

Mikuláška jazda po Petržalke - začiatok Mikulášsej jazdy od DK Zrkadlový háj, ďalej sa bude pokračovať po Romanovej, popri Technopolu, Petržalska plaváreň, jazda sa končí na Námestí republiky, kde Mikuláš pokračuje na pódium rozdávať detičkám darčeky. 

16.00 – fotenie s Mikulášom a maskotmi

17.45 – Mici a Mňau, Vianočné predstavenie
Interaktívne divadlo Mici a Mňau tvorí dramaticko – vzdelávacie pásma. Tieto pásma zabávajú nielen deti predškolského veku, ale aj ich pedagógov či rodičov. Venujeme sa zaujímavým detským témam. Hovorené slovo dopĺňame vlastnými piesňami, riekankami, ponaučeniami.

18.30 – Ukončenie Mikuláša v Petržalke

Exteriér

  03.12.2023 | 15:00 - 18:30

  HUDBA, DIVADLO, PRE DETI, KOMUNITNÉ AKTIVITY

VIANOČNÁ PETRŽALKA / MIKULÁŠ V PETRŽALKE

Podobné podujatia