pnh2023*

prehliadka novej hudby 2023*

-postupová prehliadka nových hudobných telies & zoskupení-

prehliadka novej hudby 2023* nadväzuje na koncept Súťažnej prehliadky amatérskych hudobných skupín, ktorá sa tradične konala v priestoroch Domu kultúry Lúky. Hudobné teleso, zvolené odbornou porotou vystúpi ako súčasť programu na tohtoročných Dňoch Petržalky, ktoré sa budú konať od 23.-25. júna 2023 na Dostihovej dráhe v Petržalke.

Prehliadka je zameraná na hudobné formácie doposiaľ nevídané & neslýchané – tzv. neetablované.
Počet účastníkov je limitovaný. Skupiny majú na prezentáciu 25 minút.

Formácie, ktoré postúpia na pnh2023*, budú informované do piatku 05.05.2023.

Porota bude zložená z troch osobností z radov odborníkov-špecialistov v kultúrnej oblasti, hudobníkov, dramaturgov, moderátorov, hudobných kritikov, či muzikológov.

Vo vystúpení sa bude posudzovať:
- téma & originalita-kreativita & technika-prevedenie & komunikácia -

KZP - Kultúrne zariadenia Petržalky zabezpečujú propagačnú a  technickú podporu podujatia.
Zvukové skúšky prebehnú podľa vopred stanoveného harmonogramu.

V prípade technických otázok: technici@kzp.sk (+do kópie: dkl@kzp.sk)

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do: nedeľa 30.04.2023

na email: dkl@kzp.sk

PRIHLÁŠKA

Do emailu je potrebné pripnúť prílohy: stage plan & technical rider (& vizuál).

 

prehliadka novej hudby 2023* sa uskutoční: sobota 20.05.2023 - 17:00-21:00

Veľká sála – Dom kultúry Lúky

Rozhodnutie poroty: o 22:00

 

Dom kultúry Lúky | Vígľašská 1 | 851 07 Bratislava
email: dkl@kzp.sk | tel.: +421 2 63 835 404

Najbližšie podujatia