pnh2023*

prehliadka novej hudby 2023*

-postupová prehliadka nových hudobných telies & zoskupení-

prehliadka novej hudby 2023* nadväzuje na koncept Súťažnej prehliadky amatérskych hudobných skupín, ktorá sa tradične konala v priestoroch Domu kultúry Lúky. Hudobné teleso, zvolené odbornou porotou vystúpi ako súčasť programu na tohtoročných Dňoch Petržalky, ktoré sa budú konať od 23.-25. júna 2023 na Dostihovej dráhe v Petržalke.

Prehliadka je zameraná na hudobné formácie doposiaľ nevídané & neslýchané – tzv. neetablované.
Počet účastníkov je limitovaný. Skupiny majú na prezentáciu 25 minút.

Formácie, ktoré postúpia na pnh2023*, budú informované do utorka 16.05.2023.

Porota bude zložená z troch osobností z radov odborníkov-špecialistov v kultúrnej oblasti, hudobníkov, dramaturgov, moderátorov, hudobných kritikov, či muzikológov.

Vo vystúpení sa bude posudzovať:
- téma & originalita-kreativita & technika-prevedenie & komunikácia -

KZP - Kultúrne zariadenia Petržalky zabezpečujú propagačnú a  technickú podporu podujatia.
Zvukové skúšky prebehnú podľa vopred stanoveného harmonogramu.

V prípade technických otázok: technici@kzp.sk (+do kópie: dkl@kzp.sk)

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do: nedeľa 14.05.2023

na email: dkl@kzp.sk

PRIHLÁŠKA

Do emailu je potrebné pripnúť prílohy: stage plan & technical rider (& vizuál).

 

prehliadka novej hudby 2023* sa uskutoční: sobota 20.05.2023 - 17:00-21:00

Veľká sála – Dom kultúry Lúky

Rozhodnutie poroty: o 22:00

POROTA

Jana Ambrózová

doc. Mgr., Jana Ambrózová, PhD. je vysokoškolská pedagogička, etnomuzikologička, muzikantka a speváčka. Vyštudovala etnológiu a etnomuzikológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde pôsobí ako pedagogicko-výskumný pracovník. Jej odborné zameranie je orientované na problematiku tradičnej ansámblovej hudby na Slovensku s dôrazom na výskum herných štýlov hráčov sprievodnej funkcie v sláčikových hudbách. Odmalička sa pohybuje vo folklórnom prostredí, čo viac-menej vyplynulo zo silného folklórneho zázemia jej rodiny. Ako primáška ľudovej hudby dlhodobejšie pôsobila vo FS Urpín z Banskej Bystrice. Je členkou Ženskej speváckej skupiny Vranky z Nitry, od roku 1999 členkou ľudovej hudby Borievka z Banskej Bystrice, ktorá je sprievodnou kapelou Jána Ambróza; v rokoch 2004 - 2011 bola aktívnou členkou Ženskej speváckej skupiny Trnky z Banskej Bystrice. Spolupracovala s viacerými speváckymi skupinami (FS Trnafčan, FS Urpín, FS KUK) ako hudobná aranžérka. Dramaturgicky sa podieľa na viacerých programoch v rámci renomovaných folklórnych festivalov na Slovensku (Myjava, Heľpa, Východná, Kokava nad Rimavicou). Pôsobí ako lektorka viacerých, na tradičné herné štýly zameraných muzikantských workshopov. Od roku 2011 bola členkou formácie NE:BO:DAJ - akustické, štýlovo ťažko zaraditeľné trio. Pôsobila aj ako redaktorka Rádia FM.
webstránka


Tibor Feledi

Mgr. Tibor Feledi, PhD. je hudobný pedagóg, hráč na klávesové nástroje a skladateľ. Počas štúdia učiteľstva hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, absolvoval špecializáciu hry na klavír u prof. Zamborského. Na PdF UK pokračoval ako doktorand pod vedením doc. Mateja a získal titul PhD. Okrem výučby hry na klavír a hudobnej náuky pre ZUŠ sa venuje aj improvizácii a kreatívnej hudobnej výchove, vedie experimentálny a jazzový ansámbel. Pôsobí ako hudobný lektor a hráč na klávesové nástroje v projektoch VENI ACADEMY a „Za hranice s hudbou“. Je súčasťou experimentálneho zoskupenia VENI Ensemble. So svojim jazzovým kvintetom Tibor Feledi Kairos Quintet vydal album Common Playgrounds (2018) pod vydavateľstvom Hudobný fond. Album vyhral ocenenie Radio Head Awards za najlepšiu Jazzovú nahrávku roka 2018. Vo vydavateľstve InMusic vydal v roku 2022 knižnú publikácia s názvom „Portály“, ktorá sa venuje improvizácii na klávesových nástrojoch.
webstránka


Nikolaj Nikitin          
foto Waldemar Švábenský

Nikolaj Nikitin je hudobník (tenorový saxofón, sopránový saxofón, klarinet), skladateľ,  pedagóg, hudobný producent a hudobný dramaturg.

Od detstva hráva na drevené dychové nástroje. Absolvoval hru na klarinete a saxofóne na konzervatóriu a teóriu hudobného umenia na VŠMU. Navštevoval súkromné hodiny džezovej improvizácie u Harryho Sokala a Andyho Middletona.
Hneď od začiatku svojej kariéry spolupracoval s poprednými slovenskými hudobníkmi. V roku 2012 vydal debutový album Personal Suite (RMH 2012) s legendami slovenského džezu (G. Jonáš, J. Döme, J. Griglák). Spolupracoval s americkým hráčom na trúbku Patchesom Stewartom, s ktorým nahral autorské albumy: New Winter Stories a Music for Boys and Girls. Dvojalbum vychádzajúci z hudby Leoša Janáčka: Tales from My Diary, je prácou dvoch tvorivých tímov (Polajka a NN ensemble). Bol nominovaný na hudobný počin roka v rámci hudobných cien Radio Head Awards. Nasledoval experimentálny album s ideami výtvarníka Martina Gerboca a hudobno-producentskou dvojicou Robertom Pospišom a Martinom Sillayom (EXXPPNNSS ensemble). Ich ďalším spoločným hudobným dielom bola pocta skladateľovi Jánovi Cikkerovi (CD Ján Cikker 105). Návratom k akustickému džezu bol album Altar (RMH 2017), ktorý je spoločným dielom Nikitina a Ľuboša Šrámeka.
Nikitin pôsobí ako externý doktorand a pôsobil aj na katedre Hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK, kde sa zameriaval na hudobnú improvizáciu. Pedagogickej činnosti sa venuje aj na dvoch základných umeleckých školách. Ako lektor pôsobil na viacerých tvorivých kurzoch zameraných na hudobnú improvizáciu. Okrem vlastných projektov je členom Cluster ensemble a príležitostne hrá s Veni ensemble.
webstránka

Dom kultúry Lúky | Vígľašská 1 | 851 07 Bratislava
email: dkl@kzp.sk | tel.: +421 2 63 835 404

Najbližšie podujatia